Hechting en trauma- basistraining/ lesgeven aan kinderen met trauma


Ken je ze, de leerlingen met een beladen achtergrond of thuissituatie, al dan niet met een gediagnosticeerde hechtingsproblematiek maar in ieder geval met gedrag wat je veel energie kost en waar je maar weinig grip op lijkt te kunnen krijgen? Hoe kun je met hen het beste omgaan zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en jij je energie evenredig kunt verdelen over de hele groep?

Inhoud van de training

In deze training gaan we in op de nieuwste inzichten, modellen en ontdekkingen op dit gebied en wat dit betekent voor jou als onderwijsgevende of onderwijsondersteuner. De verschillende bouwstenen van hechting komen aan bod evenals het herkennen hiervan en het inzetten van het meest adequate leerkrachtgedrag. We geven handvatten voor de meest efficiënte interventies en gedragingen en plaatsen traumatische ervaringen van leerlingen in relatie met hechting.

Het doel van deze training is om, naast het delen van theorie, te blijven kijken naar ieders persoonlijke wensen en vanuit daar een ‘handleiding voor jezelf’ voor het omgaan met hechting en trauma op te stellen.

Doelgroep

 • PO: leerkrachten, IB’ers, RT’ers, gedragswetenschappers, zorgteam, onderwijsondersteuners
 • VO: docenten, mentoren, leerlingbegeleiders of leerlingcoaches, onderwijsondersteuners
 • MBO: docenten, schoolloopbaanbegeleiders, leerlingbegeleiders of leerlingcoaches, onderwijsondersteuners

Deze training is bedoeld voor IB-ers, leerkrachten / docenten en leerkrachtondersteuners die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met leerlingen waarbij de diagnose hechting of trauma er is of bij wie hier een vermoeden van bestaat.

Resultaat van de training

Na deze training heb je:

 • Heb je kennis van de bouwstenen van Truus Bakker voor zowel kind als volwassene
 • Heb je kennis van het model ‘trauma in ontwikkelingsperspectief’ van M. Delfos
 • Heb je inzicht in de verschillende typen hechtingstoornissen en bijbehorende gedragingen en interventies
 • Heb je inzicht in het eigen hechtingsproces en wat dit betekent voor de omgang met deze leerlingen
 • Heb je kennis van en ervaring met wat helpt en werkt in het omgaan met de verschillende leerlingen met hechtingsproblemen en trauma

Praktische informatie

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 16.00 tot 18.30 uur (2,5 uur) en vindt plaats op onderstaande data:

Trainingsdata 2021:

 • 14 januari 2021
 • 28 januari 2021
 • 04 februari 2021
 • 11 februari 2021

Huiswerk/zelfstudie: ongeveer 1,5  uur per week (5 uur totaal).

We verwachten dat je in je eigen praktijk gaat oefenen en uitproberen

Kosten: € 260,-

Locatie: Expertisecentrum De Kracht, De Schans 135, 5011 EN, Tilburg

Aanmelden? Dat kan hier via ons aanmeldformulier

Meer weten over deze training?

 

 

Maud Straathof: m.straathof@dekracht.com

Lees hier het interview met Jirka Rovers, groepsleerkracht en deelneemster aan deze training:

“omdat ik twee meisjes met een hechtingsprobleem in mijn groep kreeg, was dit voor mij een perfect moment om deze training te gaan volgen.”