High Ten Event

Leerlingen hebben vaak meer overeenkomsten met klasgenoten dan zij denken. Het High Ten Event is een training voor klassen in de bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De training bevordert de sfeer in de klas en de omgang met elkaar. Het doel van de training is het creëren van een positief klassenklimaat.

Inhoud van de training

Docenten hebben er regelmatig mee te maken: klassen waarin veel onrust heerst. Onderlinge conflicten, het vormen van groepjes en pesten zorgen ervoor dat leerlingen zich onveilig voelen in de klas. Tijdens de training krijgen de leerlingen aan de hand van verschillende werkvormen een spiegel voorgehouden. Hierdoor ontdekken zij dat er vaak meer overeenkomsten zijn met klasgenoten dan zij vooraf dachten. Gezamenlijk gaan de leerlingen een groepsdoel opstellen. De werkvormen bestaan uit het kijken en bespreken van filmpjes, het doen van aandachtsoefeningen en het onderling uitwisseling van ervaringen/wensen.

Doelgroep

De training is speciaal bedoeld voor klassen in de bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waarin een betere onderlinge sfeer wenselijk is.

Resultaat van de training

Na afloop van de klassentraining hebben de leerlingen:

  • beter inzicht in het eigen doen en handelen
  • meer begrip en respect voor de ander

Duur van de training

De klassentraining start met een voorgesprek met de mentor/leerkracht. Aan de hand van een vragenlijst en voorgesprekken met (individuele) leerlingen organiseren we vervolgens 1 of 2 bijeenkomsten van elk 3 uur. Ook stellen we een pedagogisch groepsplan op en evalueren we de klassentraining persoonlijk met de mentor/leerkracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Hengst: j.hengst@dekracht.com. Bekijk deze folder voor meer informatie over het High Ten Event voor PO