Praten met jongeren in crisissituaties

Werken met jongeren die ‘storend gedrag’ vertonen kan een flinke uitdaging zijn. In deze training ga je aan de slag met de praktische methodiek, Life Space Crisis Intervention. Het werken volgens deze methodiek geeft je de zekerheid dat je een crisissituatie aankan en laat je groeien in het contact met je leerlingen.

Deze praktische wekwijze handelt over individuele gesprekken met jongeren die zich in een crisissituatie bevinden. Een werkwijze die wetenschappelijk onderbouwd bewezen effectief is.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor IB-ers, leerkrachten / docenten en leerkrachtondersteuners.

Opbrengsten

Aan het einde van deze training heeft de deelnemer:

  • kennis van de theoretische achtergronden van LSCI
  • vaardigheid in het werken met deze methodiek
  • geoefend in de eigen praktijk

We werken met ingebrachte casuïstiek vanuit de deelnemers. Daarnaast verwachten dat je gaat oefenen en uitproberen in de eigen praktijk.

Inhoud

Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur en een huiswerkbelasting van 7,5 uur. Bestaande uit het lees-, uitwerk- en oefenopdrachten.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.