Actuele situatie omtrent coronavirus

U heeft ongetwijfeld de berichten gevolgd met betrekking tot sluiting van onderwijs in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft besloten om alle scholen te sluiten tot en met 6 april 2020. De scholen zijn wel open voor kinderen van ouders met een onmisbare functie in de samenleving (denk aan onderwijs, zorg, politie en brandweer). Dat geldt met name voor het primair onderwijs.

Zoals u weet is expertisecentrum De Kracht een onderdeel van Biezonderwijs. De professionals van Expertisecentrum De Kracht worden waar nodig ingezet voor het primaire proces van Biezonderwijs. Dit geldt overigens ook voor de consulenten van Plein 013 die vanuit Biezonderwijs zijn gedetacheerd. Dit betekent dat wij de reguliere ondersteuning zoals u die van ons gewend bent in deze periode niet kunnen leveren.

Ondanks de noodzakelijke sluiting van de scholen staan we in nauw contact met onze klanten. We zijn vooral online en op afstand actief. We volgen de richtlijnen van het RIVM en dat houdt bijvoorbeeld in dat wij fysiek contact vermijden, zoveel mogelijk digitaal werken en alleen daar waar strikt noodzakelijk elkaar opzoeken. We hanteren in dat geval 1,5 meter afstand.

Als er concrete casussen zijn die vragen om fysieke aanwezigheid, zijn wij bereid om daarover mee te denken. Is dat het geval, neem dan zeker contact met ons op.

Trainingen die gepland staan de komende periode komen te vervallen, dat geldt ook voor trainingen die al gestart zijn. We nemen contact op met de deelnemers van lopende trainingen.

Het zijn uitzonderlijke tijden en we voelen ons genoodzaakt om deze lastige keuzes te moeten maken. In deze situatie is er sprake van overmacht. We hopen hiervoor op uw begrip en zijn uiteraard bereid om u hierover te woord te staan.