Afstemming onderwijshulp en jeugdhulp

Op 30 november a.s. schuift De Kracht graag aan bij de regionale bijeenkomst in het Willem II stadion over de afstemming tussen onderwijs en zorg. In het kader van de nieuwe Koers Jeugd(hulp) vinden we het heel belangrijk dat partijen elkaar goed kunnen vinden en samenwerken. In een eerder stadium hebben we ook meegedacht over de bouwstenen van de koers ‘Samen met de jeugd’. De experts van De Kracht vormen al vaak de schakel tussen school en jeugdhulp. We vertalen de hulpvraag naar de leeromgeving: wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Hart van Brabant-gemeenten.

Bekijk hier de Koers ‘Samen met de jeugd’.