Begeleiden en bewaken van het onderwijsleerproces

Training: Activerende werkvormen
Binnen jouw groep kun je op verschillende manieren omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Je maakt een keuze in de manier waarop je een activiteit aanbiedt. Je gaat er vanuit dat deze werkvorm ervoor zorgt dat de kennis beklijft. In deze training gaan we, aan de hand van jouw leerlingen, samen kijken naar welke activerende werkvormen ervoor gaan zorgen dat kennis beter blijft hangen. Lees meer >

Train de trainer: beter bij de les (training in executieve functies voor PO)
In deze trainersopleiding word je opgeleid om de training Beter bij de les te geven.
Beter bij de les is een training in executieve functies bedoeld voor kinderen vanaf 8 tot en met  12 jaar. We maken gebruik van een werkboek, een handleiding, trainingsmateriaal en luisterbestanden. Er zijn 25 individuele sessies van ca. 50 minuten met de kinderen. De trainingssessies vinden plaats op school. Generalisatie naar de klas staat centraal. Lees meer >

Workshop: Kerndoelen en Leerlijnen ZML
Deze workshop laat leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, consulenten en onderwijsassistenten kennismaken met de kerndoelen en leerlijnen voor kinderen die zeer moeilijk leren. Lees meer >

Kansrijk
Iedere school of klas kan ermee te maken krijgen, ‘slimme’ kinderen die qua intelligentie makkelijk mee kunnen komen met de les en toch lukt het niet. Er zijn bijvoorbeeld problemen met het functioneren, de omgang met andere kinderen en het begrijpen van situaties. Deze kinderen kunnen te maken hebben met een steeds negatiever zelfbeeld en kunnen dat moeilijk loslaten.
Kansrijk is er speciaal op gericht deze kinderen 1x per week extra ondersteuning te geven, samen met gelijkgestemden. We leren kinderen het eigen gedrag beter te begrijpen en vaardigheden om beter te functioneren op de school. Lees meer >

Onderzoek
Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psychodiagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks)assistent. Wij werken volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. Lees meer >