Beter leren omgaan met jongensgedrag in het onderwijs

‘Boys will be boys; kraak de jongenscode in het onderwijs’

Jongens hebben het lastig in het onderwijs. Ze vallen vaker uit, vertonen vaker ongewenst gedrag, zijn vaker betrokken bij incidenten en blijven vaker zitten. Dat jongens het moeilijk hebben op school is een complex probleem, dat te maken heeft met allerlei maatschappelijke veranderingen. Wat kun jij daar als leerkracht mee? Hoe ga jij hier mee om hoe kun jij hier positief invloed op uitoefenen waardoor de kans groter wordt dat jongens toch goede resultaten halen en zich prettig voelen?

Doel van de training

In deze training leer je beter om te gaan met jongensgedrag. Je verwerft kennis over het jongensbrein en krijgt inzicht in hoe de ontwikkeling bij jongens verloopt. Door deze inzichten, krijg je als leerkracht handvatten om het functioneren en welbevinden van jongens  te verbeteren in  je dagelijkse onderwijspraktijk.

Opbrengsten;

 • Inzicht in het afstemmen van je communicatie op jongens.
 • Handelwijze aanpassen aan hun gedrag en denkwijze.
 • Benutten en kanaliseren van de jongensenergie
 • lesgeven en lesmiddelen inzetten die werken bij jongens

Inhoud van de training

In de training “Boys will be boys; kraak de jongenscode in het onderwijs” reiken wij verschillende routes aan waarmee je jongens beter kunt begeleiden op school. Met concrete, handelingsgerichte tips kun je er vanaf morgen al aan werken dat jongens anders tegen school aankijken en dat ze geloven in hun capaciteiten, gemotiveerd raken én gemotiveerd blijven. Aan bod komt:

 • Hoe verloopt de ontwikkeling bij jongens?
 • Wat is daarbij de invloed van testosteron?
 • Hoe laat je ondernemingszin en exploratiedrang van jongens in tact en zet je het in als kracht?
 • Welke activiteiten voeg je toe aan bestaand lesmateriaal voor meer jongensbetrokkenheid?

Het programma bestaat uit theorie, praktische voorbeelden en het aanleveren en bespreken van eigen casuïstiek.

Doelgroep

 • PO: docenten, IB’ers, RT’ers, onderwijsondersteuners/consulenten.
 • VO: docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, experts.

Data en tijden

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 16.00 uur tot 18.30 uur op onderstaande data:

 • 1 maart 2021
 • 22 maart 2021
 • 19 april 2021

De training vindt plaats bij Expertisecentrum De Kracht, De Schans 135, Tilburg
Tijdsinvestering: 3 bijeenkomsten van 2,5 uur én 4 uur casuïstiek verzamelen en analyseren

Kosten: 195 euro per persoon

Aanmelden? Ga hier naar ons aanmeldformulier

Contactpersoon

Astrid Pragt
a.pragt@dekracht.com