Biezonderwijs

De Kracht is een zelfstandige expertisedienst binnen de stichting Biezonderwijs. Dit is een overkoepelende organisatie van 7 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs.

Wij delen onze kennis en kunde met de 490 professionals binnen Biezonderwijs. En leveren daarmee een bijdrage aan het excellente onderwijs waar Biezonderwijs voor staat.