Breed onderzoek

Een breed onderzoek houdt in dat we de hele ontwikkeling van jouw kind in beeld brengen. Soms heb je zorgen over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van je zoon of dochter, of geeft de leraar aan dat hij zich zorgen maakt. Het doel van een breed onderzoek is om te verklaren waarom jullie zorgen hebben. Om erachter te komen wat er aan de hand is. Als we dat weten, kunnen we advies geven over hoe jouw kind en zijn omgeving het beste met de problemen kunnen omgaan. Het kan ook zijn dat we adviseren om hulp in te schakelen voor het probleem.

We onderzoeken jouw kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We kijken bijvoorbeeld naar aandacht, concentratie, geheugen, zelfbeeld, sociaal inzicht en het handelen vanuit emoties. We voeren gesprekken, doen observaties, gebruiken vragenlijsten en doen testen. Ook onderzoeken we als het nodig is wat de invloed van omgevingsfactoren is. Denk aan opvoeding of aan gebeurtenissen die jouw kind heeft meegemaakt. Als het nodig is kan een orthopedagoog-generalist vaststellen of een probleem samenhangt met een (ontwikkelings)stoornis of beperking, zoals een verstandelijke beperking (LVB), een stoornis in het autisme spectrum (ASS), AD(H)D, een angststoornis, een depressie, een trauma of een gedragsstoornis (ODD, CD).

Hoe het brede onderzoek er precies uitziet en welke gebieden we gaan onderzoeken, hangt af van de onderzoeksvraag, de leeftijd en de mogelijkheden van jouw zoon of dochter. Dit bespreken we vooraf met elkaar, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Kosten

Een breed onderzoek is maatwerk. Wij maken graag een offerte voor je. In sommige gevallen krijg je de kosten vergoed.

Heb je vragen of wil je een breed onderzoek aanvragen?

Ben je ouder of verzorger en wil je een onderzoek aanvragen voor je kind? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com. In onze online folder vind je ook veel antwoorden.