Inschrijven trainingen medewerkers Biezonderwijs

Sinds afgelopen week is Biezondernet gelanceerd. Hierop is ook de Biezonderwijs Academie te vinden. Via deze app kunnen alle medewerkers van Biezonderwijs zich inschrijven voor de trainingen van de Kracht! Hier zijn we natuurlijk super trots op en blij mee.

Dus medewerker van Biezonderwijs, oriënteer je op deze pagina op alles wat we te bieden hebben en schrijf je in via de app.

‘Bij Kansrijk kan onze dochter helemaal zichzelf zijn en ervaart ze weer rust’

Kansrijk leert kinderen om inzicht te krijgen in zichzelf. Dat ervaarde ook de twaalfjarige Sanne. Sociaal emotioneel had ze het zwaar op de basisschool en raakte ze snel overstuur. Dankzij Kansrijk ervaart ze weer rust en leert ze zichzelf steeds beter kennen. Moeder Janneke vertelt over Sanne en de ervaringen met Kansrijk.

Het was in groep 7 dat Sanne dagelijks overprikkeld thuiskwam van school. Vaak overstuur en allesbehalve blij. Sanne is een jonge leerling, vertelt haar moeder. De ene dag is ze druk, de andere dag wat in zichzelf gekeerd. Een bijzonder en lief meisje. Ze besluiten hulp te zoeken om ervoor te zorgen dat Sanne zich weer beter gaat voelen op school.

Steviger karakter

“Op het moment dat ik meer ging lezen over Kansrijk, wist ik meteen: dit is ‘t. Het was zo passend. Sanne op het lijf geschreven.” Sanne kan één dag in de week naar Kansrijk, ze staat er goed genoeg voor op school. “We vinden het ook belangrijker dat ze een wat steviger karakter krijgt, dan dat ze hoge cijfers haalt”, vertelt Janneke.

Kansrijk is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die problemen hebben met het verwerken van informatie en de omgang met klasgenoten. Ze zoeken de oplossing door kinderen leren inzicht te krijgen in het eigen functioneren, het draait niet om extra lesstof. Eén ochtend per week volgen ze een programma afgestemd op hun individuele behoeften, in kleine groepen.

‘Meer ruimte in haar hoofd’

Voor Sanne is de wekelijkse dag Kansrijk een gewenst pauzemoment. “De kinderen in haar groep veroordelen elkaar niet, ze kan daar helemaal zichzelf zijn. Het is een prettige, veilige en rustige omgeving, echt een fijne onderbreking in de week.”

De rust van één dag Kansrijk in de week heeft Sanne meer ruimte in haar hoofd gegeven.

Of zoals Sanne het zelf zegt: ‘Bij Kansrijk leer ik mezelf beter kennen.’ Ook moeder ziet positieve verandering bij haar dochter. Ze zit weer lekker in haar vel. Als haar onrecht wordt aangedaan, kan ze daar rustig over vertellen en raakt ze niet meer overstuur. Janneke is blij dat ze de stap naar Kansrijk gemaakt hebben. “Door het structurele karakter kun je verandering teweegbrengen. Dat zien we ook bij Sanne. Schroom niet om deze hulp in te schakelen.”

Nieuw bij De Kracht! Opleiding NLP & onderwijs

Wil jij effectiever communiceren met je klas en grip krijgen op de sfeer? Wil je leren hoe je met ander taalgebruik leerlingen beter kunt bereiken? Dat kan met de opleiding NLP & onderwijs! NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een levenshouding, een attitude. Wanneer je deze methodiek voor communicatieverbetering en coaching voor het eerst toepast, gaat er een wereld voor je open. In deze nieuwe opleiding van De Kracht ga je in twaalf cursusdagen aan de slag met NLP en ontdek jij hoe je dit kunt inzetten voor jezelf én als onderwijsprofessional.

NLP houdt zich bezig met de vraag: welke onbewuste processen liggen ten grondslag aan succesvol gedrag of communicatie? Hoe meer je weet over de werking en inhoud van je binnenwereld, hoe makkelijker je berichten naar de buitenwereld overbrengt en hoe succesvoller je in het leven staat.

De NLP-methode is gericht op praktische toepassing, waarmee je onder andere:

  • Leert om helderder en zuiverder met jezelf te communiceren;
  • Leert hoe je invloed op je gedachten en stemmingen kunt hebben;
  • Leert om effectiever met anderen te communiceren;
  • Ontdekt hoe je overkomt en wat de sturing is achter je handelen en je gedrag.

Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van de opleiding, hier lees je alles over NLP & onderwijs en je kunt je hier ook direct aanmelden. 

De opleiding is geschikt voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, directieleden, gedragswetenschappers en coaches. Heb je vragen over de opleiding, neem contact met ons op via NLP@dekracht.com 

De eerstvolgende opleiding start op zaterdag 4 februari 2022.

De Kracht helpt Sterk Huis met traumasensitief lesgeven

Maud Straathof, orthopedagoog-generalist bij De Kracht, heeft in het voorjaar een basistraining ‘traumasensitief lesgeven’ gegeven aan leerkrachten van het regulier onderwijs, in samenwerking met Sterk Huis.

Veel kinderen van cliënten van de vrouwenopvang van Sterk Huis wonen tijdelijk in Tilburg en gaan dan ook in Tilburg naar school. Leerkrachten in regulier onderwijs hebben daardoor meer dan eerst te maken met kinderen die uit een heftige thuissituatie komen. Dat vraagt om inzicht in traumaproblematiek.

Twee werelden verbonden

Vanuit die vraag is de samenwerking ontstaan. Onze medewerker Maud vanuit Biezonderwijs en De Kracht met kennis van onderwijs en gedragsproblemen en Sterk Huis met kennis van de vrouwenopvang. Door deze twee ‘werelden’ aan elkaar te verbinden zijn ze in de training in staat geweest vanuit deze brede informatie casussen met leerkrachten/ondersteuners te bespreken.

De verbinding tussen onderwijs en zorg heeft ervoor gezorgd dat er vanuit een brede blik kon worden aangesloten bij de vragen vanuit de praktijk. De deelnemers hebben alle aangegeven dat juist de input vanuit beide ‘werelden’ hen meer inzicht en vooral handvatten heeft gegeven om de kwetsbare kinderen zo optimaal mogelijk, traumasensitief te kunnen begeleiden in onderwijs.

Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Maud, mstraathof@dekracht.com

Training: Omgaan met coronastress in de werksfeer

Corona is nog altijd niet uit ons dagelijks leven verdwenen en dus ook niet uit de klas. Het is heel goed mogelijk dat je daardoor spanning ervaart. Wil jij actief blijven op de werkvloer zonder deze gevoelens van stress? De Kracht helpt jou om met deze gevoelens om te gaan.

Omgaan met coronastress in de werksfeer is bedoeld om vanuit je huidige situatie waarin je stress ervaart, toe te werken naar een gewenste veilige werksituatie met behulp van de principes van ACT en NLP.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die wil leren omgaan met lastige gedachten en gevoelens waar je door de aanwezigheid van het coronavirus mee kunt worstelen. De training is een combinatie van coaching en training in een groep.

Wil je meer weten over de training ‘Omgaan met coronastress in de werksfeer’? Neem dan contact op met onze trainer en coach Astrid Pragt: A.Pragt@dekracht.com.

Neem contact op  Bekijk onze trainingen

We mogen weer!

Goed nieuws, de trainingen van De Kracht worden weer live gegeven! 

Dit is de huidige richtlijn van het RIVM: 

Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

Natuurlijk volgen we de richtlijnen zoals die zijn voorgeschreven, dat betekent: 

  • Trainingen worden gegeven in de trainersruimte van de Kracht, maximaal 10 deelnemers. Dat betekent dat bij meer dan 10 deelnemers de groep gesplitst wordt en dat we in twee ruimtes de training geven.  
  • 1 ½ meter afstand is daarmee gewaarborgd  
  • Mondkapjes zijn verplicht bij beweging in de ruimte  
  • Handgel is aanwezig  

Wij vinden het heel fijn om onze cursisten weer te mogen verwelkomen bij de Kracht! 

Wil je meer weten over onze trainingen? Neem contact met ons op!

Contact met De Kracht Trainingsaanbod De Kracht