NIEUWS!

Inmiddels zijn we met een aantal partijen in de laatste fase van afstemming voor samenwerking. Het ziet er naar uit dat we vanaf maart, zoals u van ons gewend bent, onze onderzoeken weer op kunnen starten. Houd deze pagina van onze site in de gaten voor meer informatie.

Het blijft wel mogelijk om onderzoeken af te laten nemen waar u als ouder zelf de kosten voor draagt eventueel in afstemming met de school waar uw kind op zit.

Diagnostiek en onderzoek

Leren en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Misschien lukt het leren niet goed bij jouw kind of loopt het niet lekker op het gebied van gedrag of de ontwikkeling. Om te bepalen welke begeleiding het meest geschikt is voor jouw kind, kun je als ouder of verzorger een psycho-diagnostisch onderzoek aanvragen. Dat geeft inzicht in wat er precies aan de hand is en hoe jouw kind het beste geholpen kan worden, thuis en op school.

Onderzoek geeft inzicht

Het doel van een psycho-sociaal onderzoek is om de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind in kaart te brengen. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen van jouw kind. En als je die kent, kan de aanpak thuis en op school beter worden afgestemd op wat jouw kind nodig heeft.

Intelligentieonderzoek   Persoonlijkheidsonderzoek   Onderzoek naar dyslexie   Onderzoek naar dyscalculie   Onderzoek cognitief functionerenBreed onderzoek

Hoe gaat een onderzoek in zijn werk?

Onze gedragswetenschapper of psychologisch onderzoeksassistent voeren het onderzoek uit volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en van de beroepsvereniging NVO. Je kind wordt als het even kan op school onderzocht, zodat hij in zijn vertrouwde omgeving kan blijven en zo min mogelijk lessen mist. De onderzoeker krijgt dan meteen een goed beeld van de schoolomgeving. In sommige gevallen doen we het onderzoek bij De Kracht. Dat gebeurt dan altijd in overleg. Elk onderzoek is anders, maar bestaat in de basis meestal uit 3 onderdelen:

 1. Intakegesprek

Je maakt kennis met de orthopedagoog of psycholoog die jouw kind gaat onderzoeken. Hij zal vragen wat je van het onderzoek verwacht en welke vragen je hebt over je kind. Dat vraagt hij ook aan school. Hij geeft uitleg over het onderzoek dat hij gaat doen en maakt in overleg met jou een planning.

 1. Onderzoek

Meestal bevat het onderzoek een of meer van de volgende onderdelen:

 • Observatie op school
 • Invullen van vragenlijsten
 • Psychodiagnostische testen
 • Gesprek met ouder of verzorger
 • Gesprek met kind
 1. Adviesgesprek

In het adviesgesprek vertelt de onderzoeker wat de resultaten zijn van het onderzoek en wat dit betekent voor jouw kind. Hij geeft advies over de dingen die jij en school in praktische zin kunnen doen om jouw kind te helpen. En als het nodig is ook over begeleiding of behandeling. Je krijgt een uitgebreid onderzoeksverslag.

Onze onderzoekers

Onze onderzoekers hebben een masterdiploma Orthopedagogiek of Psychologie met basisaantekening Psychodiagnostiek en staan geregistreerd bij beroepsvereniging NVO of BIG. Onze onderzoekers zijn autonoom, objectief en analytisch en hanteren een goede balans tussen betrokkenheid en professionele afstand. Ze creëren een veilige omgeving voor een optimaal verloop van het onderzoek. Ons onderzoeksteam is toegelaten tot de gecontracteerde zorg van alle gemeentes die zijn aangesloten bij Jeugdhulp Hart van Brabant. Dit houdt in dat de gemeente onderzoek vergoedt, als er een verwijzing is van de huisarts of de toegangsmedewerker.

Krijg ik de kosten van een onderzoek vergoed?

De vergoeding voor onderzoek kan verlopen via de zorgverzekering, mits je hier aanvullend voor bent verzekerd. Tevens is het mogelijk vooraf als ouders een offerte te ontvangen zodat de kosten voor het onderzoek bekend zijn en uiteindelijk via factuur worden betaald.

Mocht de vraag vooral liggen op het gebied van opvoeding en de psychosociale ontwikkeling of gaat het om vragen met betrekking tot diagnostiek en behandeling binnen de jeugd-ggz (om vervolgens meer inzicht te hebben in wat er nodig is in ondersteuning en behandeling voor uw kind) dan is vergoeding via de jeugdwet mogelijk.

Ons onderzoeksteam is toegelaten tot de gecontracteerde zorg van alle gemeentes die zijn aangesloten bij Jeugdhulp Hart van Brabant. Dit houdt in dat de gemeente onderzoek vergoedt op basis van de jeugdwet. Dit betreft jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en psychische stoornissen.

Dit is in overleg tussen ouders en verwijzer, zij schatten gezamenlijk in of de problematiek die wordt ervaren past binnen de vergoeding van de jeugdwet. Dit is mogelijk via:

 • Een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem hiervoor zelf contact op met de betreffende zorgverlener.
 • Een beschikking van het wijkteam of de gemeente waar je kind woont. Neem daarvoor contact op met de gemeente. Dit kan alleen als je kind is ingeschreven in Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg, omdat deze gemeentes zijn aangesloten bij de regio Hart van Brabant.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

Bij een onderzoek gaat het om vertrouwelijke informatie. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. Dat doen we volgens de landelijke wetgeving en de richtlijnen van de beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO). We hebben in de volgende gevallen toestemming nodig voor een onderzoek en voor het opvragen van gegevens bij een andere school of hulpverlener:

 • Als jouw kind jonger is dan 12 jaar: van beide gezaghebbende ouders of voogd
 • Als jouw kind tussen de 12 en 15 jaar is: van beide gezaghebbende ouders of voogd én van jouw kind zelf
 • Als jouw kind 16 jaar is of ouder: van jouw kind zelf

De informatie uit het onderzoek is vertrouwelijk. De onderzoeker legt altijd eerst aan jou en je kind uit wat de conclusie is van het onderzoek. Jij kunt dan als ouder of verzorger nog onjuistheden laten corrigeren of bepaalde informatie blokkeren. Als je ons vervolgens toestemming geeft, kunnen wij de onderzoeksresultaten delen met school of andere instanties.

Mijn kind krijgt binnenkort een onderzoek. Waar moet ik op letten?

Het is belangrijk om je kind voor te bereiden op het onderzoek.

 • Overleg met de leraar wie dit gaat doen en welke voorbereiding het best bij jouw kind past.
 • Zorg dat jouw kind voor het onderzoek goed slaapt en eet en geef iets te eten of drinken mee voor tijdens het onderzoek.
 • Breng de onderzoeker op de hoogte als er bijzonderheden zijn in de situatie van jouw kind, zodat hij daarmee rekening kan houden.
 • Laat het de onderzoeker zo snel mogelijk weten als je kind ziek is op de dag van het onderzoek.
 • Blijf tussentijds niet rondlopen met vragen, maar stel ze aan de onderzoeker.

Heb je vragen of wil je een onderzoek aanvragen?

Ben je ouder of verzorger en wil je een onderzoek aanvragen voor je kind? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com.