Begeleiding

 
Steunpunt Autisme

Leerlingen met autisme verwerken informatie anders. Onze autisme-experts geven trainingen, ondersteuning en advies aan intern begeleiders, consulenten en leerkrachten die betrokken zijn bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Doel van de ondersteuning/training
Wij streven ernaar dat iedere professional in het onderwijswerkveld kennis heeft van leerlingen met een ASS, deze herkent binnen zijn of haar school/groep en vaardigheden bezit om deze leerlingen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te begeleiden.

Inhoud
Onze begeleiding kan bestaan uit:

  • crisisinterventie: begeleiding bij handelingsverlegenheid tijdens procedure tot indicatie (maximaal 3 consultaties).
  • voorlichting over autisme aan onderwijsprofessionals.
  • deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals.
  • scholing: basiscursus autisme PO, basiscursus autisme VO, teampresentaties en workshops op maat.
  • ambulante begeleiding aan leerlingen met een ASS in het PO, VO en mbo.

Voor wie?
De inzet van onze autisme-experts is bestemd voor alle onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij leerlingen met een ASS.

Opbrengsten
Na afloop van het traject kan/heeft de deelnemer:

  • kennis om kinderen met een ASS snel te herkennen.
  • vaardigheden om leerlingen met een ASS binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden.

Duur/kosten van de ondersteuning
Zowel de duur als de kosten van de inzet van onze autisme-experts is maatwerk.