Dyscalculieonderzoek

Sommige kinderen hebben veel moeite met rekenen. Als de rekenproblemen ondanks extra oefening en begeleiding blijven bestaan, kan er sprake zijn van dyscalculie. Het doel van dyscalculieonderzoek is om de rekenproblemen te verklaren en handvaten te geven voor begeleiding. Hiervoor brengen we functies van je kind in kaart die te maken hebben met het leren, oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Ook doen we standaard een intelligentieonderzoek. Als er inderdaad sprake is van dyscalculie, krijgt jouw kind een dyscalculieverklaring.

Kosten

De kosten voor een dyscalculieonderzoek zijn € 1.200. Dat is inclusief het intakegesprek, het dyscalculieonderzoek, het intelligentieonderzoek, het adviesgesprek, de verslaglegging en de eventuele dyscalculieverklaring. In sommige gevallen krijg je de kosten vergoed.

Heb je vragen of wil je een dyscalculieonderzoek aanvragen?

Ben je ouder of verzorger en wil je een onderzoek aanvragen voor je kind? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com. In onze online folder vind je ook veel antwoorden.