Dyslexieonderzoek

Sommige kinderen hebben veel moeite met lezen of spellen. Zij maken veel spelfouten, blijven spellend of radend lezen of lezen erg traag. Terwijl er op andere vlakken niks aan de hand lijkt. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Het doel van dyslexieonderzoek is om de leesproblemen te verklaren en handvaten te geven voor begeleiding. Hiervoor brengen we de functies van je kind in kaart die te maken hebben met het verwerken van gesproken en geschreven taal. We doen ook standaard een intelligentieonderzoek. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, krijgt jouw kind een dyslexieverklaring.

Kosten

De kosten van een dyslexieonderzoek zijn € 1.200. Dat is inclusief het intakegesprek, het dyslexieonderzoek, het intelligentieonderzoek, het adviesgesprek. de verslaglegging en de eventuele dyslexieverklaring. In sommige gevallen krijg je de kosten vergoed.

Heb je vragen of wil je een dyslexieonderzoek aanvragen?

Ben je ouder of verzorger en wil je een onderzoek aanvragen voor je kind? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com. In onze online folder vind je ook veel antwoorden.