Expertises

Begeleiden en bewaken van het onderwijsleerproces
Optimaliseren van het pedagogisch en didactisch leerklimaat
Vergroten van persoonlijke professionele effectiviteit
Bijdragen aan de school- en organisatieontwikkeling