Intelligentieonderzoek

Er zijn verschillende intelligentietests. Welke test we gaan doen, bepalen we bij de intake en  hangt af van de vraag en van jouw kind. Een intelligentieonderzoek komt in beeld als:

  • De leerontwikkeling moeizaam op gang komt
  • Je wil weten hoe je kunt inspelen op de sterke en minder sterke kanten op cognitief gebied
  • Je met het oog op intelligentie wil weten wat het ontwikkelingsperspectief van je kind is

Uit het onderzoek komt naar voren hoe jouw kind informatie verwerkt. Dat noemen we een cognitief profiel. Afhankelijk van het profiel van jouw kind, brengen we de onderwijsbehoeften in kaart en krijg je adviezen.

Kosten

De kosten van het intelligentieonderzoek liggen tussen de € 370 en € 465. Dit is inclusief het intakegesprek, het onderzoek, het adviesgesprek en de verslaglegging. In veel gevallen krijg je de kosten vergoed.

Heb je vragen of wil je een intelligentieonderzoek aanvragen?

Ben je ouder of verzorger en wil je een onderzoek aanvragen voor je kind? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com. In onze online folder vind je ook veel antwoorden.