“Mijn zoontje is op Kansrijk-dagen vrolijk en ontspannen”


“Kansrijk is voor ons zoontje een plek om even bij te komen van alle andere drukke schooldagen. Een plek waar ze vooral kijken naar zijn kansen en mogelijkheden en ondertussen veel aandacht besteden aan zijn sociale emotionele ontwikkeling.

Voor hem is het ontzettend fijn, om 1 dagdeel in de week, samen te spelen en te werken met gelijkgestemden. Hij kan en mag daar zijn wie hij is.
Op de dagen dat hij naar Kansrijk gaat is het een ontspannen en vrolijk mannetje die iedere keer weer ontzettend veel zin heeft om er naar toe te gaan. Het heeft ons al mooie en fijne dagen opgeleverd.”

Wat een mooie terugkoppeling van één van de ouders van Kansrijk.
Kansrijk is een voorziening voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die ten minste bovengemiddeld intelligent zijn en die problemen hebben met het verwerken van informatie en de omgang met klasgenoten. Vaak zijn er problemen in de communicatie. De leerling begrijpt zijn omgeving niet of de leerling denkt heel negatief over zichzelf en kan dit moeilijk loslaten. De leerling komt niet tot werken en krijgt het niet voor elkaar om door te zetten als het moeilijk wordt.

Kansrijk is er speciaal op gericht deze kinderen 1x per week extra ondersteuning te geven, samen met gelijkgestemden. We leren kinderen het eigen gedrag beter te begrijpen en vaardigheden om beter te functioneren op de school. We zoeken de oplossing niet in het aanbieden van inhoudelijk extra lesstof, maar in het leren inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Hierin onderscheidt Kansrijk zich van andere voorzieningen voor (hoog)(meer)begaafde kinderen. Bovendien blijven kinderen op hun eigen school. Eén ochtend per week komen ze naar Kansrijk, waar ze in een kleine groep van 6 tot 10 kinderen een programma volgen, afgestemd op hun individuele behoefte. Het voordeel is dat leerlingen de basisschoolperiode op hun eigen school kunnen afmaken.

Meer weten? Kijk op www.dekracht.com/kansrijk

Download hier de folder over Kansrijk