Kansrijk zet deuren open voor bredere doelgroep

Met onze voorziening Kansrijk hebben we tot dusver extra ondersteuning geboden aan slimmere kinderen van 6 t/m 12 jaar op het gebied van o.a. sociale vaardigheden, zelfbeeld, executieve functies en mindset. We hebben gemerkt dat meer kinderen baat hebben bij het programma van Kansrijk. Dat is de reden dat we onze doelgroep gaan verbreden vanaf het nieuwe schooljaar. We hanteren geen IQ-grens meer als aanmeldcriteria bij Kansrijk. Kansrijk is er voor kinderen, van 6 tot 12 jaar die en/of;

  • moeite met de sociale wereld om hen heen en samenspel hebben,
  • moeite hebben met het herkennen en reguleren van emoties,
  • moeite hebben met het verwerken van de prikkels om hen heen,
  • een laag zelfbeeld en veel negatieve gedachten ervaren,
  • zwak ontwikkelde executieve functies hebben,
  • een informatie-verwerkingsstoornis zoals Autisme & AD(H)D hebben,
  • vastlopen in hun onderwijsproces.

Programma wijzigt niet

Door de specifieke aanpak van Kansrijk wordt het kind voorzien in zijn ondersteuningsbehoeften. Het doel hiervan is dat het kind zijn sterke en zwakke kanten, in een veilige en uitdagende leeromgeving, leert te ontdekken en benutten. Kansrijk stimuleert het kind om een kritische, reflectieve, onderzoekende en nieuwsgierige houding te ontwikkelen.

Daarnaast stimuleert en motiveert Kansrijk het kind om met anderen samen te werken en wordt deze uitgedaagd na te denken over de beleving en gevoelens van de ander. Dit met als doel het kind te versterken in wie hij is en in zijn ontwikkeling, waardoor hij zich staande kan houden in de reguliere (basisschool) groep en zich op positieve wijze kan ontwikkelen.

Aan ons huidige programma verandert dan ook niets, het sluit aan op de individuele behoeften van het kind, en is daardoor ook passend voor slimmere kinderen.

Meer weten over Kansrijk?

We vinden het belangrijk om deze wijziging onder de aandacht te brengen. Wellicht is dit een oplossing voor een kind bij u op school dat eerder niet in aanmerking kwam voor Kansrijk. Of wilt u als ouder(s) hierover meer informatie? Neem gerust contact met ons op. In onze flyer over Kansrijk vindt u ook meer informatie.

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 geldt door deze aanpassing dat de inschrijfdeadline van 1 juni is vervallen.