Kansrijk

Kansrijk leert kinderen inzicht te krijgen in zichzelf

Iedere school of klas kan ermee te maken krijgen, kinderen waarvan je verwacht dat ze mee kunnen komen met de les en toch lukt het niet. Er zijn bijvoorbeeld problemen met het functioneren, de omgang met andere kinderen en het begrijpen van situaties. Deze kinderen kunnen te maken hebben met  een steeds negatiever zelfbeeld en kunnen dat moeilijk loslaten.

Kansrijk is er speciaal op gericht deze kinderen 1x per week extra ondersteuning te geven. We leren kinderen het eigen gedrag beter te begrijpen en we leren ze vaardigheden om beter te functioneren op de school.

Twijfelt u of dit interessant is voor uw kind of leerling? Wacht niet te lang, neem gerust contact met ons op! Hoe eerder een kind op de juiste plek zit, hoe beter voor de ontwikkeling van het kind!

Meerdere problemen

Kansrijk is een voorziening voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die problemen hebben met het verwerken van informatie en de omgang met klasgenoten. Vaak zijn er problemen in de communicatie. De leerling begrijpt zijn omgeving niet of de leerling denkt heel negatief over zichzelf en kan dit moeilijk loslaten. De leerling komt niet tot werken en krijgt het niet voor elkaar om door te zetten als het moeilijk wordt.

Inzicht krijgen

We zoeken de oplossing door kinderen leren inzicht te krijgen in het eigen functioneren en niet in het aanbieden van extra (les)stof. Kansrijk onderscheidt zich van andere voorzieningen voor kinderen omdat ze op hun eigen school blijven. Eén ochtend per week komen ze naar Kansrijk, waar ze in een kleine groep van 6 tot 10 kinderen een programma volgen, afgestemd op hun individuele behoefte. Het voordeel is dat leerlingen de basisschoolperiode op hun eigen school kunnen afmaken.

Samen met ouders en school

We kiezen voor een positieve, oplossingsgerichte aanpak en werken hierin samen met de ouders/verzorgers en de school. We kijken wat dit kind specifiek nodig heeft. Denk aan structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid, ontdekkingsgericht. We maken een persoonlijk begeleidingsplan dat is afgestemd op de situatie/omgeving van dit kind. In ons programma kunnen we hierdoor rekening houden met belemmerende en bevorderende factoren van ieder kind en de persoonlijke leerdoelen.

Kinderen laten groeien

In onze kleine groepen leren kinderen zichzelf beter kennen. Daarnaast ontmoeten zij gelijkgestemden en ontdekken ze dat er kinderen zijn die net zo denken als zij. Je merkt dat kinderen beter in hun vel gaan zitten, hun zelfvertrouwen en welbevinden groeit. Dat is ook merkbaar op school. De omgang en communicatie met klasgenoten en leerkrachten gaat beter verlopen.

We werken met een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. In beide groepen ligt de nadruk op het leren ontdekken van ‘wie ik ben’. In de bovenbouwgroep is er daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en bereiden we kinderen voor op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Bekijk hier de flyer van Kansrijk (pdf, juni 2019)

Of neem direct contact op met De Kracht:
Telefoon: 013 21 00 126
E-mail: r.vdberg@dekracht.com (Rochelle van den Berg, coördinator Kansrijk)