Kansrijk – voor professionals

Kansrijk leert kinderen inzicht te krijgen in zichzelf. Iedere school of klas kan ermee te maken krijgen, kinderen waarvan je verwacht dat ze mee kunnen komen met de les en toch lukt het niet. Er zijn bijvoorbeeld problemen met het functioneren, de omgang met andere kinderen en het begrijpen van situaties. Deze kinderen kunnen te maken hebben met een steeds negatiever zelfbeeld en een fixed mindset en kunnen dat moeilijk loslaten.

Kansrijk is er speciaal op gericht deze kinderen 1x per week extra ondersteuning te geven. We leren kinderen het eigen gedrag beter te begrijpen en we leren ze vaardigheden om beter te functioneren op de school. Twijfel je of dit interessant is voor jouw leerling? Wacht niet te lang, neem gerust contact met ons op! Hoe eerder een kind op de juiste plek zit, hoe beter voor de ontwikkeling van het kind!

Wat is Kansrijk?

Kansrijk is een voorziening voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die problemen hebben met het verwerken van informatie en de omgang met klasgenoten. Vaak zijn er problemen in de communicatie. De leerling begrijpt zijn omgeving niet of de leerling denkt heel negatief over zichzelf en kan dit moeilijk loslaten. De leerling komt niet tot werken en krijgt het niet voor elkaar om door te zetten als het moeilijk wordt.

Kinderen blijven op de eigen school

We zoeken de oplossing door kinderen leren inzicht te krijgen in het eigen functioneren en niet in het aanbieden van extra (les)stof. Kansrijk onderscheidt zich van andere voorzieningen voor kinderen omdat ze op hun eigen school blijven. Eén ochtend per week komen ze naar Kansrijk. Daar starten we de dag met een groep van maximaal 16 kinderen. De kinderen worden verdeeld in twee groepen en volgen een programma, afgestemd op hun individuele behoeften. Het voordeel is dat leerlingen de basisschoolperiode op hun eigen school kunnen afmaken.

Samen met ouders en school

We kiezen voor een positieve, oplossingsgerichte aanpak en werken hierin samen met de ouders/verzorgers en de school. We kijken wat dit kind specifiek nodig heeft. Denk aan structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en ontdekkingsgericht werken. We maken een persoonlijk begeleidingsplan dat is afgestemd op de situatie/omgeving van dit kind. In ons programma kunnen we hierdoor rekening houden met belemmerende en bevorderende factoren van ieder kind en de persoonlijke leerdoelen.

Betere communicatie in de klas

In onze groep leren kinderen zichzelf beter kennen. Daarnaast ontmoeten zij gelijkgestemden en ontdekken ze dat er kinderen zijn die net zo denken als zij. Je merkt dat kinderen beter in hun vel gaan zitten, hun zelfvertrouwen en welbevinden groeit. Dat is ook merkbaar op school. De omgang en communicatie met klasgenoten en leerkrachten gaat beter verlopen.

Door het hele programma heen ligt de nadruk op het leren ontdekken van ‘wie ik ben’ en het versterken van het zelfbeeld. In een van de twee programma’s, voorheen de bovenbouwgroep, is er daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en bereiden we kinderen voor op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over Kansrijk

Download hier de folder over Kansrijk 2022(pdf, versie juni 2022)

Heb je vragen of wil je liever persoonlijk iemand spreken over de mogelijkheden van Kansrijk? Neem dan direct contact op met De Kracht via 013 21 00 126 of stuur een mail naar kansrijk@dekracht.com. Rolph van Seeters kan je alles vertellen over de mogelijkheden bij Kansrijk.

LET OP! Momenteel is er een wachtlijst voor de instroom van leerlingen in Kansrijk! Via deze site houden we u op de hoogte van de eventuele veranderingen hierin. (laatste wijziging 17-01-2022).

Neem contact op met Kansrijk

Heb je vragen of wil je persoonlijk iemand spreken over de mogelijkheden van Kansrijk? Neem contact op met De Kracht via 013 21 00 126 of stuur een e-mail. Direct contact opnemen met Kansrijk

Lees de ervaring van een ouder

Moeder Danielle vertelt over haar zoon Jayden, hij bloeide op bij Kansrijk: 'Bij Kansrijk leert Jayden kinderen kennen die net als hij wat extra hulp nodig hebben' Lees het verhaal van moeder Danielle