Kijken met kinderen: ‘Een ontzettend interessant, leerzaam en motiverend traject’

Kijken met kinderen is een groepsinterventie waarin beelden spreken. Kijken met kinderen vergroot het bewustzijn van leerkracht en leerlingen, als basis voor verandering. Het levert een positieve bijdrage aan het groepsproces en vergroot de effectieve onderwijstijd.

Kijken met kinderen is een krachtige manier om een positief werkklimaat te ontwikkelen. Leerlingen omschrijven persoonlijke doelen die aansluiten bij een doel op groepsniveau.

Als start van het traject stellen we gezamenlijk doel vast. De klas gaat aan dat doel werken.  Een doel is geschikt voor deze aanpak als het gedrag dat erbij hoort te filmen is. Verder is het belangrijk dat het doel herkenbaar en haalbaar is. Leerkracht Tessa de Bont heeft ‘Kijken in de klas’ toegepast in haar klas: “Door te werken met een groepsdoel, merk je dat de groep hechter wordt. Ze ervaren een groot ‘samen’ gevoel.”

Positief gedrag versterken

Kijken met kinderen gaat uit van dat wat al goed gaat. Door dit uit te vergroten wordt positief gedrag versterkt en draagt het bij aan de veiligheidsbeleving van de leerlingen en leerkracht. Door met de klas samen te kijken naar gemaakte opnames, en deze na te bespreken, krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen leer- werkgedrag en leren hoe zij als individu een positieve bijdrage kunnen leveren aan het groepsproces.

Het traject is ondersteunend aan de leerkracht en gericht op de leerlingen. Het is een cyclisch, planmatig proces; vanuit een gezamenlijk doel werken leerkracht én leerlingen toe naar een positiever en vlot verlopend klassenklimaat. Ook Tessa de Bont heeft gemerkt dat ‘Kijken in de klas’ zorgt voor een positieve sfeer. “Je ziet de kinderen glunderen als we benoemen wat juist heel goed gaat.”  

Doelgroep ‘Kijken met kinderen’

‘Kijken met kinderen’ is een klassentraject dat kan worden ingezet van de kleuters tot en met groep 8. Het traject is geschikt wanneer klassenmanagement verstevigd moet worden. Denk aan versteviging van de vrije momenten tussen de lessen, de instructiemomenten waarbij de leer-werkhouding van leerlingen zichtbaar is, het zelfstandig werken in de klas. Dit zijn gedragingen die gefilmd kunnen worden en deze momenten lenen zich uitstekend voor ‘Kijken in de klas’.

Samenwerking met de leerkracht

Tijdens het traject wordt er intensief samengewerkt en overlegd met de groepsleerkracht. De gemaakte beelden worden door de beeldcoach en de leerkracht samen geselecteerd en voorbesproken. De rolverdeling tussen beiden wordt afgestemd. Soms is het wenselijk dat bij de start van het traject de expert de leidende rol neemt. De verantwoordelijkheid voor het leiden van het bespreken van de beelden wordt dan uiteraard geleidelijk overgedragen naar groepsleerkracht.

Tessa de Bont: “Door ‘Kijken met kinderen’ is het bewustzijn van mijn handelen vergroot. Het samen bekijken en bespreken van de beelden hebben mij meer bewust gemaakt van mijn krachten, en ook van mijn verbeterpunten”.

Als los traject of uit werkovereenkomst met De Kracht

Het traject ‘Kijken met kinderen’ omvat in de meeste gevallen enkele weken. Na een eerste intakegesprek met de leerkracht wordt een observatie in de groep uitgevoerd. Leerkracht en expert leggen de spelregels van het traject uit en bespreken met de groep het gezamenlijke doel. Er worden twee filmmomenten ingepland die in de groep worden nabesproken. Leerkracht en expert hebben voorafgaand aan ieder groepsgesprek een voorbespreking.

‘Kijken met kinderen’ wordt aangeboden als los traject op school. Indien van toepassing kunnen de uren uit een eventuele werkovereenkomst met De Kracht ingepast worden.

Interesse in dit traject? Neem contact op met Hilde van Rijsewijk: h.vrijsewijk@dekracht.com