Leren begrijpen van gedrag


Training Hechting en trauma
Ken je ze; de leerlingen met een beladen achtergrond of thuissituatie, al dan niet met een gediagnosticeerde hechtingsproblematiek, maar in ieder geval met gedrag dat jou veel energie kost en waar je maar weinig grip op lijkt te krijgen? Hoe kun je met hen het beste omgaan zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en jij je energie evenredig kunt verdelen over de hele groep? Lees meer >

Training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (basis en verdieping)
In ons werk met de leerlingen krijgen we te maken met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je hier mee om? In deze training onderzoeken we wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. Wanneer kies je voor de confrontatie? Wanneer kan je beter kiezen voor een meer terughoudende aanpak? Lees meer >

Training Leerlingmotivatie
Herken je deze voorbeelden? De leerlingen letten niet goed op, er wordt gezucht tijdens jouw uitleg. Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen? Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. Motivatie verschilt per situatie, en wijst op de essentiële rol van de omgeving. Lees meer >

Training Pedagogische differentiatie
Een prettig, positief schoolklimaat in je klas en school is een voorwaarde om tot leren te komen. Maar herken je de situaties waarbij je zó je best doet maar op de een of andere manier toch steeds het gevoel hebt dat je in je klas of school ongewild in een negatieve spiraal terecht bent gekomen? Hoe kun je alle verschillende pedagogisch onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van jouw individuele leerlingen omzetten naar een positief klassenklimaat waarin alle leerlingen zich veilig, gehoord en gezien voelen? Lees meer >

Training Praten met jongeren in crisissituaties (LCSI)
Werken met jongeren die ‘storend gedrag’ vertonen kan een flinke uitdaging zijn. In deze training ga je aan de slag met de praktische methodiek, Life Space Crisis Intervention. Het werken volgens deze methodiek geeft je de zekerheid dat je een crisissituatie aankan en laat je groeien in het contact met je leerlingen. Lees meer >

Training Prikkelverwerking bij leerlingen
Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet. Maar wat doe je nu wanneer je het idee hebt dat er veel te veel prikkels bij een leerling binnenkomen, wanneer een leerling zogezegd ‘overprikkeld’ is? Hoe kun je leerlingen met een korte concentratieboog, vol hoofd, veel onrust en/of stress helpen hun hoofd leeg te maken? Of hoe kun je een leerling met te weinig prikkels motiveren om in actie te komen? Lees meer >

Training Vluchtelingkinderen/nieuwkomers in de klas (PO)
Op steeds meer basisscholen komen kinderen onderwijs volgen, die als nieuwkomers Nederland zijn binnengekomen. Deze training beantwoordt vragen uit het werkveld en is een mix van theorie en praktijk. Wat maakt deze leerling anders dan andere leerlingen? Wat moet je weten van kinderen met andere thuistalen en een andere geschiedenis dan de Nederlandse om vanuit die kennis de juiste keuzes te maken? Lees meer >

Onderzoek
Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psychodiagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks)assistent. Wij werken volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. Lees meer >

Coaching
Wij begeleiden professionals in het onderwijswerkveld om vanuit hun eigen kracht de regie te voeren over hun ontwikkeling. Lees meer >