Missie en visie

Missie

De Kracht stelt zicht tot doel een onderwijsorganisatie dusdanig te versterken dat de algehele onderwijskwaliteit verbeterd wordt, waardoor de leerling een aanbod krijgt dat voorwaardelijk is om zich optimaal te ontwikkelen.

Mission Statement

De Kracht staat voor het bekwaam, gemotiveerd en verantwoordelijk maken en houden van professionals in het onderwijs.

Visie

De Kracht voorziet in duurzame versterking van de kennis en kunde van professionals in het (regulier) onderwijs bij steeds veranderende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften waardoor de onderwijskwaliteit wordt vergroot.

De Kracht wil graag de partij zijn die een onderwijsorganisatie ondersteunt bij de personele zorg en die bijdraagt aan de algehele duurzame inzetbaarheid van de onderwijsprofessional.

Kernwaarden

  • Verschil maken
  • Kwaliteit
  • Ontwikkelingsgericht
  • Duidelijkheid