Onze aanpak

Bij De Kracht vinden we dat ieder kind de kans moet krijgen om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan onze samenleving. Sommige kinderen hebben hierbij meer ondersteuning nodig dan anderen. Zij hebben een fysieke en/of geestelijke beperking, of hebben gedrags- of emotionele problemen.

Iedereen is normaal

Elk kind en iedere jongere droomt van de toekomst. Een mooie en betere toekomst. Voor zichzelf, en voor zijn of haar omgeving. Voor veel kinderen en jongvolwassenen verloopt leren en opgroeien probleemloos. Maar er zijn er ook voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. Bijvoorbeeld omdat hun hersenen anders werken dan bij andere kinderen. Of vanwege een onveilige thuissituatie.

Wij helpen deze kinderen om hun dromen waar te maken! Zodat zij, net als ieder ander, een volwaardig en normaal leven kunnen leiden. En worden wie ze in potentie kunnen zijn.

We zetten het belang van het kind voorop en hebben ons aanbod onderverdeeld in 9 expertises.

Verbindend – persoonlijk – ontwikkelingsgericht

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat onderwijssoorten en voorzieningen rondom het onderwijs (peuterspeelzalen, kinderopvang etc.) goed op elkaar aansluiten. Onze 60 experts vormen de schakel tussen organisaties in het onderwijs, de (jeugd)zorg, voor- en naschoolse voorzieningen, de arbeidsmarkt en andere expertise- en adviesdiensten. Samen met deze partners, ouders en leerkrachten organiseren we krachtige leer-, begeleidings- en zorgsystemen rondom individuele kinderen. En bieden we specialistische begeleiding op maat.

Lees hier meer over onze missie, visie en onze aanpak in de managementsamenvatting-businessplan-de-kracht-2016
Bekijk de infographic van de Kracht.

Kennis en innovatie

Vanuit onze kernwaarden verbindend, persoonlijk en ontwikkelingsgericht bieden wij specialistische ondersteuning en persoonlijke begeleiding aan leerlingen met een beperking. Om de kennis en kunde van onze experts te bevorderen, krijgen zij volop ruimte om zich te blijven professionaliseren en ontwikkelen. Hiervoor is een speciaal scholingsbudget beschikbaar. Ook werken we nauw samen met hogescholen en universiteiten.

Om in te kunnen spelen op de veranderingen van morgen, is het nodig dat we onze dienstverlening continu vernieuwen en verbeteren. We integreren concepten uit andere sectoren in onze werkwijzen. Ook monitoren we ontwikkelingen in het onderwijsveld en maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan ontwikkelen we waar nodig nieuwe begeleidingsconcepten. Ook stimuleren en faciliteren we medewerkers om vernieuwende ideeën te toetsen en in praktijk te brengen. Hiervoor is een speciaal innovatiebudget beschikbaar.

Privacybeleid

Binnen de Stichting Biezonderwijs en het expertisecentrum De Kracht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers, cursisten, cliënten en andere relaties. Lees het privacyreglement van Biezonderwijs.