Optimaliseren van het pedagogisch en didactisch leerklimaat

Training: Activerende werkvormen
Binnen jouw groep kun je op verschillende manieren omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Je maakt een keuze in de manier waarop je een activiteit aanbiedt. Je gaat er vanuit dat deze werkvorm ervoor zorgt dat de kennis beklijft. In deze training gaan we, aan de hand van jouw leerlingen, samen kijken naar welke activerende werkvormen ervoor gaan zorgen dat kennis beter blijft hangen. Lees meer >

Training: Pedagogische differentiatie
Een prettig, positief schoolklimaat in je klas en school is een voorwaarde om tot leren te komen. Maar herken je de situaties waarbij je zó je best doet maar op de een of andere manier toch steeds het gevoel hebt dat je in je klas of school ongewild in een negatieve spiraal terecht bent gekomen? Hoe kun je alle verschillende pedagogisch onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van jouw individuele leerlingen omzetten naar een positief klassenklimaat waarin alle leerlingen zich veilig, gehoord en gezien voelen? Lees meer >

Training: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (basis en verdieping)
In ons werk met de leerlingen krijgen we te maken met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je hier mee om? In deze training onderzoeken we wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. Wanneer kies je voor de confrontatie? Wanneer kan je beter kiezen voor een meer terughoudende aanpak? Lees meer >

Training: Prikkelverwerking bij leerlingen
Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet. Maar wat doe je nu wanneer je het idee hebt dat er veel te veel prikkels bij een leerling binnenkomen, wanneer een leerling zogezegd ‘overprikkeld’ is? Hoe kun je leerlingen met een korte concentratieboog, vol hoofd, veel onrust en/of stress helpen hun hoofd leeg te maken? Of hoe kun je een leerling met te weinig prikkels motiveren om in actie te komen? Lees meer >

Train de trainer: beter bij de les (training in executieve functies voor PO)
In deze trainersopleiding word je opgeleid om de training Beter bij de les te geven.
Beter bij de les is een training in executieve functies bedoeld voor kinderen vanaf 8 tot en met  12 jaar. We maken gebruik van een werkboek, een handleiding, trainingsmateriaal en luisterbestanden. Er zijn 25 individuele sessies van ca. 50 minuten met de kinderen. De trainingssessies vinden plaats op school. Generalisatie naar de klas staat centraal. Lees meer >

Teamtraining: Positief Schoolklimaat
Leren begint met een prettig, veilig en positief schoolklimaat. Deze teamtraining biedt krachtige tools om als schoolteam actief en preventief bezig te zijn met het creëren van de ideale leeromgeving. De training is bestemd voor schoolteams die het leef- en leerklimaat binnen hun school naar een hoger niveau willen tillen. Lees meer>

Versterken van het schoolteam
We hebben op meerdere scholen trajecten op maat ontwikkeld om teams te versterken. Vaak is dit een combinatie van training en coaching. Neem contact met ons op over uw wensen en behoeften of over de situaties die u wilt verbeteren en we bekijken in overleg met u wat de mogelijkheden zijn.

Onderzoek
Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psychodiagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks)assistent. Wij werken volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. Lees meer >

Coaching
Wij begeleiden professionals in het onderwijswerkveld om vanuit hun eigen kracht de regie te voeren over hun ontwikkeling. Lees meer >