Pakket startende leraren en zij-instromers PO/VO/MBO

Startende leraren kunnen in het huidige onderwijsklimaat extra ondersteuning gebruiken. Ze ontwikkelen meer vakbekwaamheid door ervaring op te doen in de praktijk. Goede begeleiding aan het begin van hun carrière versnelt deze ontwikkeling, het zorgt voor beter onderwijs en minder uitval van startende leraren. Leraren zijn daardoor veerkrachtiger en het bevordert hun duurzame inzetbaarheid.

De Kracht heeft speciaal voor deze doelgroep een pakket samengesteld wat scholen in staat stelt om leraren nog beter te begeleiden. Onze aanpak is gebaseerd op het convenant van de PO-raad waarin zij pleit voor het doorlopend professionaliseren van leraren en betere begeleiding aan de start van hun carrière. De overheid heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld de komende jaren.

De Kracht biedt een compleet pakket voor de begeleiding van startende leraren en zij-instromers PO/VO/MBO.

Pakket startende leraren en zij-instromers PO/VO/MBO

We starten het traject met een inventarisatie van welke leer- en ontwikkelpunten belangrijk zijn voor de leraar. Waar gaan we samen aan werken? De leraar krijgt daarvoor input vanuit zijn/haar leidinggevende en ook de gesprekkencyclus van school kan hiervoor gebruikt worden.  Nadat we de belangrijkste leer- en ontwikkelpunten geïnventariseerd hebben, starten we met de coaching aan de hand van onderstaande stappen.

Inhoud pakket:

  • Traject beeldcoaching; middels beeldcoachen krijgt de docent meer inzicht in het eigen handelen en het effect daarvan op de leerlingen.
  • Deelname aan twee trainingen naar keuze uit het aanbod van De Kracht, aansluitend op de doelen die bij de intake gesteld zijn. De betrokken expert van Expertisecentrum De Kracht kan hierin adviseren.
  • Meerkeuze module coaching; na de inventarisatie worden coaching-thema’s door de coach met de leraar vastgesteld. Ze worden afgestemd in een gesprek tussen de leidinggevende, de leraar en de coach. Er kan een keuze gemaakt worden voor een bepaald thema; persoonlijke coaching, didactische coaching of pedagogische coaching.

Nazorg

Na afloop van het persoonlijke coachingstraject bieden we uiteraard de nodige nazorg. Ongeveer 3 maanden nadat het traject afgesloten is, volgt er een afsluitend gesprek om samen te kijken hoe het gaat en of de coaching het juiste resultaat heeft geboden. Indien nodig staat de coach van De Kracht ook daarna nog klaar voor eventuele vragen.

De kosten voor het totale pakket is €2350,-

Maatwerk voor startende leraren en zij-instromers

Uiteraard kan afgeweken worden van de bestaande pakketten en een pakket op maat samengesteld worden. De trajecten worden afgesloten met een certificaat.

Wil jij als starter in het onderwijs gecoacht worden?

Heb je interesse in een coachingstraject voor startende leraren of heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Astrid Pragt. Zij kan je alles vertellen over het traject. Je kunt contact opnemen via e-mail: a.pragt@dekracht.com of bel met 013-2100126.