Positief schoolklimaat in het DNA van de school

Hoe zorg je ervoor dat de uitgangspunten van het Positief Schoolklimaat in het DNA van jouw school gaan zitten? Sinds 1 jaar begeleidt Karin Spijkers, trainer en expert bij De Kracht het traject Positief Schoolklimaat op SBO het Zilverlicht in Waalwijk. Vlak voor de zomervakantie trakteerde zij het schoolteam op een ludieke opdracht:

‘Stel we zijn 5 jaar verder: Positief schoolklimaat is geïmplementeerd en zit in het DNA van alle medewerkers, ouders en kinderen van het Zilverlicht. Hoe zie ik dat binnen de school?’

Dat leverde verrassende en creatieve uitkomsten verwerkt in een fotoreportage, een schilderij, een toneelstuk en een lied.

Nu het nieuwe schooljaar weer is gestart is het zaak de draad weer op te pakken. Belangrijke thema’s hierin zijn:
Implementeren van gedragsverwachtingen (gewenst gedrag van de leerlingen), betrokkenheid van ouders vergroten, gezamenlijk uitdragen van de visie.

Marlon van de Put, directeur, over de samenwerking met De Kracht:
“Inmiddels werken we al weer een aantal jaren samen met De Kracht. We maken hierbij zowel gebruik van de expertise van de Ambulant Begeleiders als van trainers voor de teamscholing. In de samenwerking staan maatwerk, verdieping en praktische toepasbaarheid centraal waardoor De Kracht ondersteunend is bij het bereiken van onze ambities”.