Samenwerken met ouders en het kind


Training Gesprekstechnieken: Het voeren van lastige oudergesprekken
Het voeren van lastige gesprekken is een uitdaging! Denk maar eens aan ouders die voor ieder wissewasje op je stoep staan en vinden dat er van alles niet deugt aan de aanpak van school of aan jouw aanpak. Of ouders die je maar niet gemotiveerd krijgt om zich op school te vertonen of ergens aan mee te willen werken. En wat doe je als je zorgvuldig kritiek geeft en je collega gaat ja-maren? Soms moet je zelf als professional de initiator van een lastig gesprek zijn, maar soms komen ouders of collega’s boos of ontevreden naar jou toe.
In deze training leer je hoe je weerstand weg kunt nemen en kunt zorgen dat je jouw boodschap over kunt brengen en zo een constructieve relatie met de ander op kunt bouwen. Omdat het oefenen in de praktijk hier essentieel bij is, werken we één bijeenkomst met een trainingsacteur. Lees meer >

Onderzoek
Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psychodiagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks)assistent. Wij werken volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. Lees meer >