De Kracht helpt Sterk Huis met traumasensitief lesgeven

Maud Straathof, orthopedagoog-generalist bij De Kracht, heeft in het voorjaar een basistraining ‘traumasensitief lesgeven’ gegeven aan leerkrachten van het regulier onderwijs, in samenwerking met Sterk Huis.

Veel kinderen van cliënten van de vrouwenopvang van Sterk Huis wonen tijdelijk in Tilburg en gaan dan ook in Tilburg naar school. Leerkrachten in regulier onderwijs hebben daardoor meer dan eerst te maken met kinderen die uit een heftige thuissituatie komen. Dat vraagt om inzicht in traumaproblematiek.

Twee werelden verbonden

Vanuit die vraag is de samenwerking ontstaan. Onze medewerker Maud vanuit Biezonderwijs en De Kracht met kennis van onderwijs en gedragsproblemen en Sterk Huis met kennis van de vrouwenopvang. Door deze twee ‘werelden’ aan elkaar te verbinden zijn ze in de training in staat geweest vanuit deze brede informatie casussen met leerkrachten/ondersteuners te bespreken.

De verbinding tussen onderwijs en zorg heeft ervoor gezorgd dat er vanuit een brede blik kon worden aangesloten bij de vragen vanuit de praktijk. De deelnemers hebben alle aangegeven dat juist de input vanuit beide ‘werelden’ hen meer inzicht en vooral handvatten heeft gegeven om de kwetsbare kinderen zo optimaal mogelijk, traumasensitief te kunnen begeleiden in onderwijs.

Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Maud, mstraathof@dekracht.com

Aanvragen onderzoek

Op dit moment is het druk bij onze collega’s van onderzoek en diagnostiek, de gemiddelde wachttijd is zo’n acht tot tien weken. U kunt uw kind wel aanmelden voor het uitvoeren van een onderzoek, dan kan de intake van uw kind nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Tijdens de zomervakantie is De Kracht gesloten, de onderzoeksfase (de onderzoeksmomenten op school) worden dan na de vakantie verder opgestart.

Heeft u vragen over diagnostiek en onderzoek voor uw kind? Neem contact op met Maud Straathof: m.straathof@dekracht.com

Diagnostiek en onderzoek