Op deze pagina vind je ons volledige trainingsaanbod! Gebruik de filters om te kiezen voor een bepaalde doelgroep of thema. 

De trainingen voor leerlingen worden gegeven bij jou op school door een trainer van De Kracht. De individuele trainingen bieden we ook aan als teamtraining bij jou op locatie. 

Heb je vragen? Stel je vragen aan de trainer van de desbetreffende training of neem contact met ons op via aanmelden@dekracht.com.

November 2021

Krachtig communiceren met NLP – basis
Effectiever resultaat boeken, met minder hard werken en met meer energie. Dat klinkt goed toch?! Met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je te communiceren vanuit zelfvertrouwen en met zelfreflectie en bewustzijn.

Prikkelverwerking bij leerlingen
Je kent ze vast wel, de leerlingen die onrustig op hun stoel wippen, of die als eerste een vlieg in het lokaal opmerken. Of de leerling waarbij je juist het gevoel hebt dat niets binnenkomt. Het kan zijn dat er bij deze leerlingen sprake is van een verstoorde prikkelverwerking.

December 2021

Toepassen van expliciete directe instructie (EDI) in jouw klas
De leerlingen in jouw klas doen net als jij goed hun best. Toch heb je soms het gevoel dat het beter kan. Dat jouw leerlingen betere leerresultaten kunnen behalen.

Januari 2022

Hechting en trauma – verdieping
Deze verdiepingstraining is een vervolg op de basistraining Hechting en trauma. Met de kennis uit de basistraining, ga je oefenen met het leren herkennen van signalen en onderkennen van de problematiek. Het accent in deze training ligt op trauma.

Omgaan met het gedrag van jongens in het onderwijs
Jongens hebben het soms lastig op school. Door hun typische jongensgedrag raken ze bijvoorbeeld betrokken bij incidenten, gedragen ze zich niet volgens de regels, vallen ze uit of blijven ze zitten. Inzicht in jongensgedrag helpt jou om jongens beter te begrijpen en om ze goed te kunnen begeleiden.

Februari 2022

Op weg naar een groeigerichte leermentaliteit
Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Is dat zo? Onderzoek heeft uitgewezen van niet! Met een goede leermentaliteit kun je een hoop bereiken. En daar heb jij invloed op!

Executieve functies
Gymtas vergeten! Boek ligt nog thuis... Vaak is het dezelfde leerling die spullen kwijt is of vergeet. Of die moeite heeft om aan schoolwerk te beginnen en zich te concentreren. Een achterstand in de ontwikkeling van de executieve functies zou daarin een rol kunnen spelen. En daar is wat aan te doen!

Startdatum nog niet gepland:

Faalangstreductietraining VO (groepstraining)
Het komt vaak voor; leerlingen die veel spanning en onrust ervaren op en over school. Spanning voor toetsen, het geven van  presentaties en spreekbeurten, of voor het opsteken van je vinger in de klas. Soms is die spanning zichtbaar voor anderen: zweten, klamme handjes, het laten zien van onrustig of ontwijkend gedrag. Soms is het niet zichtbaar; dan speelt er zich van alles af in het hoofd en weet de omgeving van niets. Met faalangstreductietraining leer jij hoe jij je eigen kracht in kunt zetten voor persoonlijke (ont)spanning.  

High Ten Event PO
Een goed en veilig klassenklimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gun je toch alle kinderen? In sommige groepen is zo’n klassenklimaat geen vanzelfsprekendheid. Deze groepstraining voor groep 6-7-8  is geschikt wanneer de sfeer in de klas, de omgang met elkaar, het begrip, vertrouwen en de verbinding tussen leerlingen onderling positief beïnvloed wordt. 
Verschillen in de klas
‘Passend onderwijs’ en ‘differentiëren’, mooie woorden die in de praktijk veel verschillende ondersteuningsbehoeften met zich meebrengen. Iedere leerling is anders en als onderwijsprofessional wil je ze allemaal zo goed mogelijk helpen. Geen wonder dat je je soms afvraagt: hoe dan?

Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouders, je krijgt ze gratis bij je leerlingen. Soms zijn ze gemotiveerd om mee te helpen op school en soms helemaal niet. Sommige ouders zijn stil en onzichtbaar, anderen staan voor elk wissewasje op de stoep en hebben een duidelijke mening over jouw aanpak.

Leerlingmotivatie in het vso en mbo
Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg en een leerling vraagt: “Waarom moeten we dit weten?” Herkenbaar? Vast wel! Maar hoe krijg je ze in beweging? In deze training ga je kijken naar de motivatie van je klas. In hoeverre speelt de omgeving een rol en wat kun je zelf doen?

Krachtig coachen met NLP
Je bent al bekend met neurolinguïstisch programmeren (NLP). Je hebt de basistraining afgerond en misschien zelfs wel de verdieping. En nu wil je NLP ook gaan gebruiken in begeleidings- of coachgesprekken. In deze training verrijk je je NLP-toolbox met verschillende technieken die je bij het coachen kunt toepassen.

Kijken met kinderen
Wil je de sfeer verbeteren in je klas? En wil je dat leerlingen zien hoe zij bijdragen aan de sfeer en dat ze eigenaarschap ontwikkelen? Dan is de groepsinterventie Kijken met kinderen een goed middel. Je leerlingen leren reflecteren op hun eigen handelen, waardoor jij meer tijd overhoudt om les te geven!

Omgaan met angst en depressie
Uit onderzoek blijkt dat in een klas van 25, gemiddeld 5 leerlingen depressieve klachten hebben en er 1 daadwerkelijk een depressie doormaakt. Veel leerlingen willen er wel over praten, maar vinden het lastig om erover te beginnen. Tegelijkertijd vinden onderwijsprofessionals het moeilijk om depressieve of angstige gevoelens bij leerlingen te herkennen en om de juiste hulp aan te bieden.

Hoera! Ik word mentor
Leuk, je wordt mentor! Je krijgt een eigen groep. Maar welke werkzaamheden  krijg je er dan bij en wat betekent het precies voor je rol op school? In deze training leer je wat de taken zijn van een mentor en hoe je deze zo goed mogelijk kunt uitvoeren. Je leert ook wat je kunt doen als het even niet zo lekker loopt.

Activerende werkvormen
Je staat voor de klas en bent op zoek naar goede werkvormen voor jouw lessen. Werkvormen die ervoor zorgen dat kennis blijft hangen bij jouw leerlingen. In deze training gaan we kijken welke activerende werkvormen voor jou goed werken.

Persoonlijke effectiviteit met Acceptance en Commitment Therapy (ACT)
Je hebt al best wat trainingen gevolgd en toch ontdek je dat dingen nog niet altijd gaan zoals jij wil. Vaak zijn het steeds dezelfde patronen die in de weg staan en invloed hebben op jouw effectiviteit.

Train de trainer: Meidenkracht
Meiden in de puberteit kunnen elkaar soms het leven zuur maken. Faalangst, perfectionisme, geen grenzen stellen of een negatief zelfbeeld kunnen oorzaken zijn van het lastige gedrag. Het onderlinge pestgedrag van meisjes speelt zich vaak af onder de oppervlakte, waardoor je als onderwijsprofessional soms te laat door hebt wat er speelt in de groep.

Een op een in gesprek met je leerling in het v(s)o of mbo
Gesprekken voeren met leerlingen is een belangrijk onderdeel van jouw werk als docent. Je spreekt bijvoorbeeld met een leerling die vastloopt, die in een lastige situatie zit, die weerstand heeft of die tijdens een time-out maar niet tot rust komt.

Feedback geven en ontvangen
Voel je je wel eens aangevallen als iemand kritisch is op jou? Of slik je soms je mening in, omdat je bang bent dat de ander zich aangevallen voelt? Gemiste kans, want feedback is belangrijk voor de ontwikkeling van jezelf, van de ander en van de onderlinge relatie.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) in coaching en begeleiding
Stuit je bij het begeleiden en coachen van medewerkers wel eens op belemmeringen? Dan herken je vast dat die belemmerende patronen en overtuigingen een ontwikkeling in de weg staan en dat je ze wil wegnemen.