Maart 2023

Traumasensitief lesgeven maart 2023
In deze training gaan we in op de nieuwste inzichten, modellen en ontdekkingen op het gebied van trauma en hechting. En op wat dit betekent voor jou in je werk. We behandelen theorie en maken een verbinding naar jouw persoonlijke klassensituatie. Want inzicht in wat hechting en trauma ís, betekent nog niet dat het in de praktijk gemakkelijk is om leerlingen met deze ondersteuningsvraag het juiste te bieden. Inzicht leidt wel tot begrip; begrip voor je leerling, de klas én begrip voor je zelf!

April 2023

Workshop Herkaderen april 2023
Herkaderen, of omdenken, is het veranderen van de context of betekenis van een situatie waardoor de gebeurtenis of uitspraak in een ander kader komt te staan en er een andere betekenis wordt gevormd. In deze workshop maak je kennis met herkaderen/omdenken en ga je ervaren hoe het is om dit toe te passen. Even uit je vaste denkpatronen stappen en ervaren wat er gebeurt wanneer je dat doet!

Mei 2023

Traumasensitief lesgeven mei 2023
In deze training gaan we in op de nieuwste inzichten, modellen en ontdekkingen op het gebied van trauma en hechting. En op wat dit betekent voor jou in je werk. We behandelen theorie en maken een verbinding naar jouw persoonlijke klassensituatie. Want inzicht in wat hechting en trauma ìs, betekent nog niet dat het in de praktijk gemakkelijk is om leerlingen met deze ondersteuningsvraag het juiste te bieden. Inzicht leidt wel tot begrip; begrip voor je leerling, de klas èn begrip voor je zelf!

Belevingsavond systemisch werken mei 2023
Maak kennis met de kracht van de systemische benadering. Systemisch werken doe je door middel van het opstellen van een systeem. Met ‘opstellen’ bedoelen we dat we inzichtelijk maken hoe personen in een systeem zich tot elkaar verhouden. Door middel van een opstelling worden de relaties in een systeem duidelijk. Met deze training leer je kijken naar de dynamiek binnen groepen en hoe je met  eenvoudige oefeningen interventies kunt inzetten die impact hebben.

Startdatum nog niet gepland:

Faalangstreductietraining VO (groepstraining)
Het komt vaak voor; leerlingen die veel spanning en onrust ervaren op en over school. Spanning voor toetsen, het geven van  presentaties en spreekbeurten, of voor het opsteken van je vinger in de klas. Soms is die spanning zichtbaar voor anderen: zweten, klamme handjes, het laten zien van onrustig of ontwijkend gedrag. Soms is het niet zichtbaar; dan speelt er zich van alles af in het hoofd en weet de omgeving van niets. Met faalangstreductietraining leer jij hoe jij je eigen kracht in kunt zetten voor persoonlijke (ont)spanning.  

High Ten Event PO (training in de klas)
Een goed en veilig klassenklimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gun je toch alle kinderen? In sommige groepen is zo’n klassenklimaat geen vanzelfsprekendheid. Deze groepstraining voor groep 6-7-8  is geschikt wanneer de sfeer in de klas, de omgang met elkaar, het begrip, vertrouwen en de verbinding tussen leerlingen onderling positief beïnvloed wordt. 

Toepassen van expliciete directe instructie (EDI) in jouw klas
De leerlingen in jouw klas doen net als jij goed hun best. Toch heb je soms het gevoel dat het beter kan. Dat jouw leerlingen betere leerresultaten kunnen behalen.

Beter bij de les
Een individuele leerlingtraining om de executieve functies te versterken.

High Ten VO
Een goed en veilig klassenklimaat waarin alle leerlingen zich goed en veilig kunnen ontwikkelen. Deze klassentraining voor VO en MBO is geschikt om de sfeer in de klas, de omgang met elkaar, het begrip, vertrouwen en de verbinding tussen leerlingen onderling positief te beïnvloeden.Omgaan met coronastress VO/MBO
De training 'omgaan met coronastress' biedt uitkomst als leerlingen vastzitten in hun eigen gedachten en gevoel. Met als doel: leerlingen die zich weer goed en krachtig voelen, zonder storende emotie en stress.  Corona heeft ons allen geraakt en doet een enorm beroep op ons aanpassingsvermogen. Soms hebben leerlingen daardoor lichamelijke en/of geestelijke klachten. Beter omgaan met eigen zorgen, gedachten en stress geeft groei, vertrouwen en energie om de draad weer op te pikken.Krachtig groeien en verbinden VO
In deze groepstraining voor leerlingen gaan de leerlingen werken aan het versterken van hun sociale vaardigheden. Door leerlingen bewust na te laten denken over vragen als: Wie ben ik? Wat is voor mij belangrijk? Wie wil ik zijn? Waar geloof ik in? gaan we stappen zetten in doen wat werkt voor de leerlingen.

Krachtig groeien en verbinden PO
In deze groepstraining voor leerlingen wordt er gewerkt aan het versterken van hun sociale vaardigheden. Door leerlingen bewust na te laten denken over vragen als: Wie ben ik? Wat is voor mij belangrijk? Wie wil ik zijn? Waar geloof ik in? gaan we stappen zetten in doen wat werkt voor de leerlingen.

Verschillen in de klas
‘Passend onderwijs’ en ‘differentiëren’, mooie woorden die in de praktijk veel verschillende ondersteuningsbehoeften met zich meebrengen. Iedere leerling is anders en als onderwijsprofessional wil je ze allemaal zo goed mogelijk helpen. Geen wonder dat je je soms afvraagt: hoe dan?

Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouders, je krijgt ze gratis bij je leerlingen. Soms zijn ze gemotiveerd om mee te helpen op school en soms helemaal niet. Sommige ouders zijn stil en onzichtbaar, anderen staan voor elk wissewasje op de stoep en hebben een duidelijke mening over jouw aanpak.

Leerlingmotivatie in het vo en mbo
Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg en een leerling vraagt: “Waarom moeten we dit weten?” Herkenbaar? Vast wel! Maar hoe krijg je ze in beweging? In deze training ga je kijken naar de motivatie van je klas. In hoeverre speelt de omgeving een rol en wat kun je zelf doen?

Krachtig coachen met NLP
Je bent al bekend met neurolinguïstisch programmeren (NLP). Je hebt de basistraining afgerond en misschien zelfs wel de verdieping. En nu wil je NLP ook gaan gebruiken in begeleidings- of coachgesprekken. In deze training verrijk je je NLP-toolbox met verschillende technieken die je bij het coachen kunt toepassen.

Kijken met kinderen
Wil je de sfeer verbeteren in je klas? En wil je dat leerlingen zien hoe zij bijdragen aan de sfeer en dat ze eigenaarschap ontwikkelen? Dan is de groepsinterventie Kijken met kinderen een goed middel. Je leerlingen leren reflecteren op hun eigen handelen, waardoor jij meer tijd overhoudt om les te geven!

Omgaan met angst en depressie
Uit onderzoek blijkt dat in een klas van 25, gemiddeld 5 leerlingen depressieve klachten hebben en er 1 daadwerkelijk een depressie doormaakt. Veel leerlingen willen er wel over praten, maar vinden het lastig om erover te beginnen. Tegelijkertijd vinden onderwijsprofessionals het moeilijk om depressieve of angstige gevoelens bij leerlingen te herkennen en om de juiste hulp aan te bieden.

Activerende werkvormen
Je staat voor de klas en bent op zoek naar goede werkvormen voor jouw lessen. Werkvormen die ervoor zorgen dat kennis blijft hangen bij jouw leerlingen. In deze training gaan we kijken welke activerende werkvormen voor jou goed werken.

Persoonlijke effectiviteit met Acceptance en Commitment Therapy (ACT)
Je hebt al best wat trainingen gevolgd en toch ontdek je dat dingen nog niet altijd gaan zoals jij wil. Vaak zijn het steeds dezelfde patronen die in de weg staan en invloed hebben op jouw effectiviteit.

Train de trainer: Meidenkracht
Meiden in de puberteit kunnen elkaar soms het leven zuur maken. Faalangst, perfectionisme, geen grenzen stellen of een negatief zelfbeeld kunnen oorzaken zijn van het lastige gedrag. Het onderlinge pestgedrag van meisjes speelt zich vaak af onder de oppervlakte, waardoor je als onderwijsprofessional soms te laat door hebt wat er speelt in de groep.

Een op een in gesprek met je leerling in het v(s)o of mbo
Gesprekken voeren met leerlingen is een belangrijk onderdeel van jouw werk als docent. Je spreekt bijvoorbeeld met een leerling die vastloopt, die in een lastige situatie zit, die weerstand heeft of die tijdens een time-out maar niet tot rust komt.

Feedback geven en ontvangen
Voel je je wel eens aangevallen als iemand kritisch is op jou? Of slik je soms je mening in, omdat je bang bent dat de ander zich aangevallen voelt? Gemiste kans, want feedback is belangrijk voor de ontwikkeling van jezelf, van de ander en van de onderlinge relatie.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) in coaching en begeleiding
Stuit je bij het begeleiden en coachen van medewerkers wel eens op belemmeringen? Dan herken je vast dat die belemmerende patronen en overtuigingen een ontwikkeling in de weg staan en dat je ze wil wegnemen.

Hechting en trauma – basis
Heb je leerlingen met een beladen achtergrond of thuissituatie? Of met hechtingsproblematiek? Daar krijg je vaak moeilijk grip op. Hoe kun je het beste met hen omgaan zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en jij je energie evenredig kunt verdelen over de hele groep?

Krachtig communiceren met NLP – Basis
Effectiever resultaat boeken, met minder hard werken en met meer energie. Dat klinkt goed toch?! Met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je te communiceren vanuit zelfvertrouwen en met zelfreflectie en bewustzijn.

Krachtig communiceren met NLP- verdieping
Je hebt de basistraining Krachtig communiceren met NLP afgerond en weet hoe je je gesprekspartner motiveert om mee te bewegen. Je gebruikt de basistechnieken en bent nu op zoek naar verdieping.