Expert/orthopedagoog

Jij bent in staat om een specifieke ondersteuningsvraag van leerling, leerkracht of school door te vertalen naar gewenst aanbod op een flexibele, proactieve, vraaggerichte en dialooggestuurde manier. Bijbehorende opbrengsten weet jij expliciet te formuleren en je weet een goede balans te hanteren tussen een vertrouwensrelatie en een functionele relatie. Bovendien ben je bekend met het werkterrein van een orthopedagoog en wil je daar graag een rol in spelen. Herken jij jezelf hierin? Dan komen we graag met jou in contact!

De Kracht is hét expertisecentrum voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en opgroeien. We bieden kennis en begeleiding aan scholen in het reguliere en specialistisch onderwijs. We bieden trainingen, coaching, begeleiding en onderzoek. Alles is gericht op het versterken van de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere professionals rondom de leeromgeving. Dit kan op individueel niveau of in groepsverband plaatsvinden. De Kracht is een onderdeel van Biezonderwijs.

Als expert/orthopedagoog ben je werkzaam binnen één of meerdere VO-scholen in Tilburg en/of Waalwijk. Daarnaast sluit je aan bij het team Onderzoek en ondersteun je dit team bij de verschillende soorten onderzoek die uitgevoerd worden.

Een orthopedagoog bij expertisecentrum De Kracht is ondersteunend in de afname van diverse soorten psycho-diagnostisch onderzoek. Het doel van de diverse onderzoeken is voor scholen, ouders en kinderen in kaart brengen wat er nodig is om samen verder te kunnen. De onderzoeken worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks-)assistent. Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO.

Het werkveld bestrijkt vooral het VO in Tilburg en Waalwijk.

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je over generalistische expertise beschikt m.b.t onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs
 • Dat je planmatig en vraaggestuurd werkt aan het vergroten van de expertise in het werkveld
 • Dat je in staat bent, op basis van gemaakte analyses, een aanpak te adviseren waarin de verschillende diensten en producten van de Kracht ingezet kunnen worden
 • Dat je uitgaat van het volledige potentieel van de leerling/leerkracht en school
 • Dat je actief meedenkt met de opdrachtgever en hierop anticipeert
 • Dat je fungeert als ambassadeur van de Kracht
 • Dat je innovatief en ontwikkelingsgericht kunt denken
 • Dat je flexibel om wilt gaan met werktijden

Opleidingseisen

 • Een onderwijsbevoegdheid in het basis-of voortgezet onderwijs, aangevuld met diverse opleidingen, cursussen met betrekking tot gedrag.
 • Masterdiploma Orthopedagoog of Psycholoog met basisaantekening psychodiagnostiek
 • Registratie bij de beroepsvereniging (NVO of BIG)
 • Voorkeur voor ervaring met diagnostiek binnen het primair en/of voortgezet onderwijs

Solliciteren?

Spreekt de vacature jou aan? Dan komen we graag met jou in contact. Vul jouw cv en motivatie uiterlijk 12 juni 2020 hieronder in het formulier in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Rianne Kuijpers, directeur van De Kracht, 013-2100126. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 16 juni 2020. Ingangsdatum is uiterlijk per 1 september 2020, salarisschaal L11 volgens cao PO.