Versterken van de leerling


Kansrijk
Kansrijk is een voorziening voor bovengemiddeld intelligente kinderen van 6 t/m 12 jaar, die problemen hebben met het verwerken van informatie en de omgang met klasgenoten. Lees meer >

Examenvreestraining
Examenvrees is de angst om te zakken voor een examen, toets of overhoring. Deze angst kan zich uiten in negatieve gedachten en stress. Lees meer>

Faalangstreductietraining
Sommige leerlingen zijn bang om aan bepaalde verwachtingen van zichzelf of van anderen niet te kunnen voldoen. Zij zien erg op tegen toetsen, spreekbeurten en overhoringen. Ook kan een leerling met faalangst last krijgen van lichamelijke klachten. Lees meer>

Training: High Ten Event
Leerlingen hebben vaak meer overeenkomsten met klasgenoten dan zij denken. Het High Ten Event is een training voor klassen in het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van primair onderwijs. De training bevordert de sfeer in de klas en de omgang met elkaar. Lees meer >

Training: Sociale vaardigheden voor PO en VO
Sociale vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen. Sommige kinderen en jongeren hebben meer ondersteuning nodig in het (verder) ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. Lees meer >

Psycho-educatie: Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Wat is een autisme spectrum stoornis? En wat zijn de beperkingen en mogelijkheden die met dergelijke stoornissen samengaan? Doel van deze training is een beter zelf begrip van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De leerling ervaart dat het hebben van ASS ook positieve kanten heeft. Lees meer>

Onderzoek
Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psychodiagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks)assistent. Wij werken volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. Lees meer >