Voor professionals

Wil je als professional van een onderwijs- en/of zorginstelling een kind aanmelden voor onderzoek bij De Kracht? Dat is altijd mogelijk, zo lang het in overleg met ouders gebeurt.

Als de vraag vooral ligt op het onderwijsvlak is de bekostiging voor onderzoek op offerte. Dan zal de school vanuit passend onderwijsgelden het onderzoek bekostigen.

Op het moment dat de onderzoeksvraag vooral gericht is op psychosociale problematiek dan kan er door ouders in gesprek met een jeugdarts/ huisarts of toegangsmedewerker vanuit gemeente gekeken worden of mogelijk een verwijzing passend is via de jeugdwet.

Om te weten of de vraagstelling passend is binnen de jeugdwet, kijk dan eens op de website van Zorg in regio Hart van Brabant.

Heb je vragen of wil je een onderzoek aanvragen?

Wil je een onderzoek aanvragen voor een leerling? Of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar onze gedragsdeskundige Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com.