Begeleiding op maat bij De Nieuwste School

De Nieuwste School is een kleine school voor mavo, havo en vwo. De Nieuwste School heeft, zoals elke reguliere VO school, te maken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen zoals Ward van Cuijck, die een vorm van autisme heeft en afgelopen schooljaar zijn Havo diploma behaalde.

Annemarie Lansink, onderwijsbegeleider op De Nieuwste School: “Het onderwijs op DNS helpt leerlingen om het maximale uit het onderwijsaanbod en uit zichzelf te halen. Soms heeft een leerling hierbij begeleiding nodig. Bij Ward van Cuijck bleek sprake te zijn van PDD-NOS, een variant van autisme, waardoor hij extra ondersteuning nodig had met betrekking tot organisatie en planning van zijn werk. Voor deze specialistische hulpvraag zocht de school contact met De Kracht, het expertisecentrum van Stichting Biezonderwijs.”

Paula Gelens van De Kracht: “Bij De Kracht is veel specialistische kennis en ervaring aanwezig op het gebied van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en brengen we in kaart welke onderwijsbehoeften hierbij horen. In samenspraak met ouders en DNS verzorgden wij voor Ward een passend begeleidingstraject. Ook brachten we hem in contact met de juiste begeleider.”

Ward van Cuijck: “Dankzij de begeleiding heb ik mijn havodiploma gehaald. Ik weet nu op welke vlakken ik ondersteuning nodig heb en durf hier ook om te vragen.” “Zonder begeleiding had Ward het niet gered”, vult moeder Ingrid aan. “Het was fijn om als ouder actief bij het begeleidingstraject betrokken te worden. Ook is het prettig als daarbij een onafhankelijke partij als De Kracht met je meedenkt en -kijkt.”