Onafhankelijk advies bij ROC Tilburg

Op het ROC Tilburg kan iedere student rekenen op een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze bekijkt wat hij of zij nodig heeft om een studie succesvol te kunnen afronden. Soms blijkt daarbij dat een studenten specialistische ondersteuning nodig heeft.

Renata Keijzer, coördinator studentenbegeleiding ROC Tilburg School voor Logistiek en Mobiliteit:

“Op het ROC Tilburg heeft iedere student een eigen studieloopbaanbegeleider/mentor. Deze bespreekt samen met de student wat hij of zij nodig heeft om de opleiding succesvol te kunnen volgen en afronden. Daarbij kan blijken dat een student een extra zorgvraag heeft. Dat wil zeggen dat hij of zij specifieke(re) begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld in verband met een psychische stoornis of een handicap. Deze studenten breng ik in contact met Marcel Heijne, expert passend onderwijs bij De Kracht. Samen met ons, de student en diens ouder(s)/verzorgers bespreekt hij wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding tijdens schooluren. Marcel schrijft voor deze begeleiding dan een plan. In sommige gevallen begeleidt hij ook zelf een student gedurende een korte periode. Daarnaast neemt hij deel aan Zorg Advies Team-overleggen en andere (team)bijeenkomsten, en geeft dan advies vanuit zijn expertise als gedragsdeskundige. Ook komt hij af en toe in de klas om te observeren. En geeft hij op basis hiervan weer nieuwe adviezen”.

“Bij De Kracht werken mensen die over veel expertise beschikken. Daarnaast zijn ze veelal ook werkzaam (geweest) in het speciaal onderwijs. Daardoor kunnen ze snel analyseren wat de behoefte is. En welk stappen er genomen moeten worden om de juiste begeleiding op gang te brengen. Een deel van die begeleiding nemen onze interne zorgcoaches op zich. Bij specialistischer zorgvragen doen we een beroep op de begeleiders van De Kracht. Die houden sowieso regelmatig een vinger aan de pols om de voortgang van het proces te bewaken. Daarbij blijven ze onafhankelijk. Het belang van de student staat voorop.”