Procesbegeleiding op bs Hubertus: verbeteren van het schoolklimaat

Op basisschool Hubertus in Tilburg komt een deel van de kinderen binnen met een taalachterstand. Zij komen vaak uit verschillende culturen en soms zorgelijke gezinssituaties. Een veilig schoolklimaat en een goede (werk)sfeer vragen dan ook voortdurend aandacht op de Hubertusschool. Directeur Candide Kassels wilde hier graag iets extra’s en structureels aan doen. En ging op zoek naar een partij om de school hierin te begeleiden.

Candide Kassels, directeur van basisschool Hubertus in Tilburg: “Onze school telt 280 leerlingen uit ongeveer 22 landen. Een gedeelte van onze kinderen komen bij ons binnen met een taalachterstand. Kinderen uit verschillende culturen en kinderen uit erg uiteenlopende en ook soms zorgelijke gezinssituaties, lopen meer risico’s. Een veilig schoolklimaat en een goede (werk)sfeer vragen dan ook voortdurend om aandacht op onze school. Hier wilden we graag iets extra’s en structureels aan doen. Beter naar kinderen kijken en luisteren, en ze begrijpen. En daarmee een duidelijke structuur aanbrengen in de manier waarop leerkrachten met verschillend gedrag omgaan. Duidelijke regels en afspraken voor iedereen. Met als doel uitspattingen te voorkomen en zo het leer- en leefklimaat blijvend te verbeteren.

We hebben de professionals van De Kracht gevraagd om ons bij dit proces te begeleiden. Zij zijn onafhankelijk en staan dicht bij de werkvloer. Ook hebben ze veel kennis en ervaring met verschillend, en voor ons lastiger, gedrag in de leeromgeving. Zij stelden een planmatige aanpak voor om te komen tot een passend ‘gedragsverbeteringsprotocol’. Hierin staat onder meer wat we op het vlak van gedrag van leerkrachten, maar ook van leerlingen en hun ouders/verzorgers verwachten. Ook bevat het protocol duidelijke richtlijnen over de te nemen stappen en maatregelen wanneer een leerling ander of grensoverschrijdend gedrag vertoont. De medewerker van De Kracht had zitting in een opgerichte stuurgroep en werkgroep Schoolklimaat, en voerde  gesprekken met onze medewerkers. Ook werden er in samenspraak studiedagen georganiseerd en waren ze altijd bereikbaar voor vragen. 

Sinds de invoering van het nieuwe gedragsprotocol is het schoolklimaat zeker verbeterd. Door de begeleiding van de experts van De Kracht zijn de leerkrachten vaardiger geworden. En hebben ze duidelijke handreikingen gekregen om mee aan de slag te gaan. Daardoor ontstaat er meer rust in groepen. Dit komt de effectieve onderwijstijd ten goede. Met de onderwijs-inspiratiebox (ontwikkeld door Stichting Biezonderwijs) hebben onze leerkrachten bovendien extra tools in handen om positief gedrag in de klas te bevorderen.“