Voor iedere ondersteuningsvraag een passende oplossing

Rolph van Seeters, expert bij De Kracht: “Sinds de invoering van het passend onderwijs, worden er aan leerkrachten extra eisen gesteld. Binnen hun onderwijstaken krijgen zij steeds vaker te maken met leerlingen met gedrags-, psychiatrische- en/of emotionele problemen. Wij willen docenten versterken zodat zij deze leerlingen kunnen (laten) begeleiden in het behalen van een diploma. Want soms valt met een paar simpele handelingen al een enorme verbetering te behalen!

Bij De Kracht beschikt iedere medewerker over specialistische kennis op een specifiek terrein binnen het speciaal onderwijs en of de psychiatrische zorg. Opgedaan via een beroepsopleiding, vaak gecombineerd met jarenlange werkervaring in het veld. De ‘kracht’ zit hem in het verbinden en delen van die kennis en ervaring. Onderling, maar ook met docenten, ouders/verzorgers, zorgcoördinatoren en ieder ander die met de leerling werkt. En met de leerling zelf. Want binnen het proces van het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van het probleem, heeft ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Voor iedere zorgvraag vinden we altijd een passende oplossing. We bieden begeleiding en verzorgen trainingsprogramma’s op maat voor leerlingen en docenten. En zo nodig ontwikkelen we nieuwe hulpmiddelen of methoden als een leerling die nodig heeft. Op die manier doen we er alles aan om diegene bij wie het leren niet vanzelfsprekend gaat, te ondersteunen in het afronden van een opleiding en vinden van een eigen plek in de maatschappij.”