Prikkelverwerking bij leerlingen

Je kent ze wel, de leerlingen die de hele dag onrustig op of naast hun stoel zitten, of die als eerste een vlieg in het lokaal opmerken. Maar ook de leerling waarbij je het gevoel hebt dat niets binnenkomt, is je wellicht niet vreemd….. Mogelijk is er bij deze leerlingen sprake van een verstoorde prikkelverwerking.

Deze training geeft je inzicht in hoe prikkelverwerking bij leerlingen werkt en hoe je onder- en overprikkeling kunt herkennen. Je krijgt handvatten hoe je een leerling optimaal kan ondersteunen in het omgaan met prikkels.

Daarnaast leer je hoe je een gunstige leeromgeving kan creëren. Het effect van een gunstige leeromgeving is o.a. te herkennen in een verbeterde concentratie bij de leerling en een rustiger klassenklimaat . Een prikkelarme omgeving is prettig voor mensen die gevoelig zijn voor een grote hoeveelheid prikkels; In een prikkelrijke omgeving daag je leerlingen uit die minder gevoelig zijn voor prikkels.  Op die manier kun je je leerlingen nog beter zorg op maat verlenen, waardoor het welbevinden en plezier binnen de school vergroot wordt.

Om dit te kunnen bereiken wordt de leeromgeving van de leerling onder de loep genomen en wordt je zelf je bewust gemaakt van de aanwezige prikkels in de leeromgeving. Gespreksvaardigheden die ingezet kunnen worden, oefenen we in tijdens de training. Ook gaan we aan de slag met hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om het gevoel en de belevingswereld van de leerling te visualiseren.

Het doel van deze training is het leren signaleren van onder- en overprikkeling middels een theoretisch kader en het in kunnen zetten van verschillende handelingsadviezen om onder- en overprikkeling te voorkomen en om adequaat te reageren op waarneembaar gedrag van de leerling.

Doelgroep

De hulpmiddelen en strategieën die worden aangeboden zijn in een verschillende vorm zowel toepasbaar in het PO als in het VO.

 • PO: leerkrachten, IB’ers, RT’ers, gedragswetenschappers, zorgteamleden, onderwijsondersteuners, consulenten.
 • VO: docenten, mentoren, gedragswetenschappers, leerlingbegeleiders of leerlingcoaches, onderwijsondersteuners.

Resultaat van de training

Na het volgen van deze training:

 • Weet je wat prikkelverwerking is.
 • Weet je wat onder- en overprikkeling is.
 • Kun je zowel onder- als overprikkeling herkennen bij leerlingen.
 • Heb je handvatten om een leerling optimaal te ondersteunen in het omgaan met prikkels.
 • Kun je een gunstige prikkelarme, maar ook prikkelrijke leeromgeving creëren.
 • Kun je alle nieuwe kennis betrekken op je eigen pedagogische handelen.
 • Weet je welke strategieën en hulpmiddelen je kunt inzetten voor het optimaliseren van de leeromgeving.
 • Heb je kennis paraat om zelf hulpmiddelen te ontwerpen.
 • Kun je verschillende gesprekstechnieken inzetten in gesprek met de onder- en overprikkelde leerling.
 • Kun je het gevoel en de belevingswereld in gesprek met een leerling visualiseren.

Data en tijden

De training prikkelverwerking vindt plaats in januari 2021 en is volgeboekt. Heb je interesse in deze training, neem dan contact op met trainer Floor van Gerven.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten.

Prijs: 195 euro

Contactpersoon: Floor van Gerven, F.vgerven@dekracht.com