Voor iedere ondersteuningsvraag een passende oplossing De Kracht doet er alles aan om kinderen en jongeren bij wie het leren niet vanzelf gaat, maximaal te ondersteunen. Rolph van Seeters, De Kracht Deskundige begeleiding van het team voor een positief schoolklimaat Een veilig schoolklimaat en een goede (werk)sfeer zijn op iedere school belangrijk. Thea Noordijk, De Kracht Onafhankelijk advies, het belang van de leerling staat voorop Bij specialistische zorgvragen kunt u een beroep doen op de experts van De Kracht. Renata Keyzer, ROC Tilburg

Hartelijk welkom!

Wij zijn De Kracht, hét expertisecentrum voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en opgroeien. We bieden kennis en begeleiding aan scholen in het reguliere en specialistisch onderwijs. U kunt bij ons terecht voor trainingen, coaching, begeleiding en onderzoek. Alles is gericht op het versterken van de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere professionals rondom de leeromgeving. Dit kan op individueel niveau of in groepsverband plaatsvinden.

Veel van onze experts zijn hun loopbaan gestart in het onderwijs. Ze voelen zich sterk verbonden met het werkveld en kunnen zich goed verplaatsen in de situaties die zich voordoen. Neemt u gerust contact met ons op, we denken graag met u mee. Samen zetten we ons in om passend onderwijs voor ieder kind bereikbaar en toegankelijk te maken!

De Kracht is een zelfstandige dienst binnen Biezonderwijs. Dit is een overkoepelende stichting met zeven scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs.

Ontwikkelings-
gericht

Persoonlijk

Verbindend