Al onze trainingen vind je hier

Wij zijn De Kracht

De Kracht ondersteunt onderwijsprofessionals en leerlingen met behulp van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen we onderzoek en diagnostiek voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij ondersteunen in het reguliere en specialistische primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wij geloven dat een goed georganiseerde school met competente, vaardige, gelukkige medewerkers het uitgangspunt is voor goed onderwijs. De Kracht ondersteunt, adviseert en begeleidt onderwijsprofessionals, leerlingen en teams op het gebied van schoolontwikkeling.

Dit doen we vanuit de volgende overtuigingen:

  • Ieder mens heeft zijn eigen hulpbronnen.
  • Ieder gedrag heeft een positieve intentie.
  • Als iemand het kan, kan een ander het leren.
  • Er bestaat geen falen alleen feedback.
  • We vragen door, om erachter te komen hoe de ander de wereld ervaart.
  • We parkeren onze vooroordelen en respecteren het model van de wereld van de ander.
  • We veranderen niet wat er gebeurd is maar oefenen invloed uit op hoe iemand er mee omgaat.
  • We hebben een nieuwsgierige, flexibele houding en de durf om te experimenteren.

Dit zeggen anderen over De Kracht

‘De professionals van De Kracht ervaar ik als zeer kundig. De wijze waarop zij afstemmen op ondersteuningsvragen en verschillende situaties op de scholen vind ik prettig en passend.’

‘De expert op mijn school is bekwaam en heeft echt toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning op mijn school. Zij is ook prima toegerust om bij zorgleerlingen naar aanleiding van observaties handelingsadviezen te geven en de leerkracht en IB-er te ondersteunen bij de zorgvraag.’

‘We hebben lange tijd problemen gehad met de houding en motivatie van een leerling. Drie gesprekken met de coach van De Kracht maakten niet alleen dat de student de eigen uitstraling tegen het licht hield, maar ook het eigen gedrag. Van potentiële drop out naar modelleerling.’