Aanmelden

Om toegelaten te worden op De Kracht moet de leerling een toelaatbaarheidsverklaring hebben, de zogenaamde TLV. Dit is een wettelijk voorschrift.
De TLV wordt afgegeven door het Loket van het samenwerkingsverband Plein 013.
De weg naar het Loket verschilt per leerling. In de meeste gevallen vraagt de basisschool de TLV aan, in samenspraak met ouders en onze school.
Wanneer er sprake is van een voorschoolse voorziening zoals peuterspeelzaal, voorschoolse dagbehandeling of (medisch) kinderdagverblijf verloopt de aanmelding anders.
Ook bij een verhuizing vanuit een ander samenwerkingsverband gelden andere regels.

Meer informatie vindt u op de website van Plein 013: www.plein013.nl