ACT in onderwijs

In de huidige maatschappij wordt er van ons als mens veel gevraagd. Als leerkracht word je niet alleen bevraagd op didactiek, maar ook om emotionele begeleiding en pedagogische steun te bieden aan het kind en het gezin. In situaties waarbij hulpvragen complex zijn, vergt dit soms veel inzet en energie, waarbij je eigen welbevinden onder druk kan komen te staan. Life-events als bijvoorbeeld verlies, geweld, angst of scheiding zorgen voor emotionele ballast bij het kind en ouders. Dit uit zich vaak in complex gedrag, waarbij er een groot beroep wordt gedaan op de regulatievaardigheden van de leerkracht. Om met het complexe gedrag en de emoties, om te kunnen gaan, heb je het nodig als mens om met voldoende draagkracht vanuit eigen waarden te kunnen handelen.

Met de ACT methodiek krijg je de mogelijkheid om met meer flexibiliteit en meer rust vanuit je waarden met life-events om te gaan, waardoor je vanuit eigenheid en in balans blijft werken. De training geeft jou als professional handvatten om leerlingen vanuit een rustige basis te leren omgaan met emoties en gedragingen vanuit zichzelf en hun omgeving.

Praktische informatie

De training bestaat uit:

  • 4 bijeenkomsten van 09.00 – 16.00 uur
  • Geen zelfstudie uren
  • Geen extra kosten voor materiaal
  • Voor het volgen van trainingen bij De Kracht zijn geen specifieke vooropleidingen vereist
  • Het betreft hier een training op HBO niveau

De kosten voor deze training bedragen € 1175,- (inclusief lunch)

Boven jezelf uitstijgen

Jezelf uitdagen; open staan voor feedback en daarvan willen leren. Zo haal je het mooiste uit jezelf en de ander.