High Ten Event PO (training in de klas)

Een goed en veilig klassenklimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dat gun je toch alle kinderen? In sommige groepen is zo’n klassenklimaat geen vanzelfsprekendheid. Deze groepstraining voor groep 3 t/m  8 is geschikt wanneer het van belang is dat de sfeer in de klas, de omgang met elkaar, het begrip en vertrouwen en de verbinding tussen leerlingen onderling positief beïnvloed wordt. In deze groepstraining wordt door twee trainers met de klas gewerkt aan het verbeteren van het klassenklimaat. Er wordt nauw samengewerkt met de groepsleerkracht. De leerkracht neemt actief deel aan de trainingen, de opbrengsten van elk trainingsmoment worden nabesproken, waarbij adviezen voor begeleiding en aanpak van de leerkracht in de daaropvolgende week worden aangereikt.

Dit gaan we doen

  • Samen met de groepsleerkracht brengen we de doelstellingen voor de klas in kaart. Hierbij hoort ook het doen van een observatie in de groep. Vervolgens wordt de training samengesteld.
  • Er volgen vijf trainingsbijeenkomsten van een uur in de klas.
  • Na iedere training krijgen de leerlingen een verwerkingsopdracht.
  • De trainingen worden nabesproken met de leerkracht.
  • We sluiten het traject af met een eindevaluatie waarbij de opbrengsten worden geëvalueerd en de groepsleerkracht handvatten krijgt voor de begeleiding van de klas in de toekomst.

Voor wie?

Groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs.

Praktische Informatie

Deze training voor leerlingen wordt bij jou op school gegeven door trainers van De Kracht. Interesse? Neem contact op via eefjedegunst@biezonderwijs.nl.

  • Geen zelfstudie uren
  • Geen extra kosten voor materiaal
  • Voor het volgen van trainingen bij De Kracht zijn geen specifieke vooropleidingen vereist
  • Het betreft hier een training op basis niveau

De kosten voor deze training bedragen € 4420,-

€ 4420,-

op locatie

High Ten training

25 mei 2023

'Ik heb veel 'bindingsactiviteiten' gehad met klassen. Vaak saaie middagen die je moest blokken omdat het moest. Dit was anders. Dit was emotioneel, grappig, heftig en leerzaam. De kracht die jullie uit een onbekende groep halen vind ik mooi om te zien. Bedankt voor deze emotionele rollercoaster. Jullie waren top!" - leerling

High Ten Event

30 mei 2023

"De deelname van de klas aan het High Ten Event was een groot succes. In de eerste maanden van het jaar heerste er veel onrust en spanning in de klas. Het was inspirerend om te zien hoe de klas elkaar steunde en meer begrip voor elkaar kreeg. Kortom een waardevolle ervaring voor de klas en voor mij als mentor." - Mentor

NLP en Onderwijs

1 juni 2023

'Door de passie voor NLP van de trainers word je meegenomen in de NLP-wereld. Wat een enorme verrijking van de mindset, gedachten, aannames en vooroordelen. Het geeft zoveel meer ruimte voor de dingen die er wél toe doen. Deze NLP en Onderwijs opleiding Is het beste wat je jezelf kunt geven!’ - leerkracht

Training executieve functies

1 juni 2023

'Door deze eigen mooie inzichten ontstaat er veel bewustwording waar je in de praktijk meteen mee aan de slag kunt. Mede dankzij het enthousiasme van onze trainers kijken wij terug op een inspirerende dag.' - Basisschool van der Heijden

Boven jezelf uitstijgen

Jezelf uitdagen; open staan voor feedback en daarvan willen leren. Zo haal je het mooiste uit jezelf en de ander.