Toepassen van expliciete directe instructie (EDI) in jouw klas

De leerlingen in jouw klas doen net als jij goed hun best. Toch heb je soms het gevoel dat het beter kan. Dat jouw leerlingen betere leerresultaten kunnen behalen. In deze training leer je werken volgens de EDI-methode. Je vergroot je instructievaardigheden, zorgt voor meer structuur en meer systematische instructie. Het doel? Betere leerresultaten!

Dit komt aan bod

  • De fasen van EDI.
  • Instructie geven volgens EDI.
  • Een EDI-les ontwerpen en geven.
  • Oefenen met EDI in jouw eigen klas.
  • Een concreet en controleerbaar doel formuleren en checken in de les.
  • Voorkennis activeren.
  • Controle-van-begrip-vragen stellen

Voor wie?

Leraren, docenten en intern begeleiders

Praktische Informatie

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 16.00 tot 19.00 uur, verspreid over het schooljaar.

Startdatum: nog niet bekend. Neem bij interesse contact op met karinspijkers@biezonderwijs.nl

€ 360,-

Expertisecentrum De Kracht, De Schans 135, Tilburg

High Ten training

25 mei 2023

'Ik heb veel 'bindingsactiviteiten' gehad met klassen. Vaak saaie middagen die je moest blokken omdat het moest. Dit was anders. Dit was emotioneel, grappig, heftig en leerzaam. De kracht die jullie uit een onbekende groep halen vind ik mooi om te zien. Bedankt voor deze emotionele rollercoaster. Jullie waren top!" - leerling

High Ten Event

30 mei 2023

"De deelname van de klas aan het High Ten Event was een groot succes. In de eerste maanden van het jaar heerste er veel onrust en spanning in de klas. Het was inspirerend om te zien hoe de klas elkaar steunde en meer begrip voor elkaar kreeg. Kortom een waardevolle ervaring voor de klas en voor mij als mentor." - Mentor

NLP en Onderwijs

1 juni 2023

'Door de passie voor NLP van de trainers word je meegenomen in de NLP-wereld. Wat een enorme verrijking van de mindset, gedachten, aannames en vooroordelen. Het geeft zoveel meer ruimte voor de dingen die er wél toe doen. Deze NLP en Onderwijs opleiding Is het beste wat je jezelf kunt geven!’ - leerkracht

Training executieve functies

1 juni 2023

'Door deze eigen mooie inzichten ontstaat er veel bewustwording waar je in de praktijk meteen mee aan de slag kunt. Mede dankzij het enthousiasme van onze trainers kijken wij terug op een inspirerende dag.' - Basisschool van der Heijden

Boven jezelf uitstijgen

Jezelf uitdagen; open staan voor feedback en daarvan willen leren. Zo haal je het mooiste uit jezelf en de ander.