Verschillen in de klas

‘Passend onderwijs’ en ‘differentiëren’, mooie woorden die in de praktijk veel verschillende ondersteuningsbehoeften met zich meebrengen. Iedere leerling is anders en als onderwijsprofessional wil je ze allemaal zo goed mogelijk helpen. Geen wonder dat je je soms afvraagt: hoe dan?

In de eerste 3 bijeenkomsten van deze training zoomen we in op niveauverschillen in het cognitief functioneren van leerlingen. Voor de een gaat leren gemakkelijk, voor de ander niet. We gaan ook in op factoren die voor verschillen in ontwikkeling zorgen, zoals het karakter, een ontwikkelings- of gedragsstoornis en de omgeving thuis of op school. De vierde bijeenkomst is een intervisiebijeenkomst met je trainingsgroep. Tot slot krijg je als je dat wil een coachgesprek voor jouw persoonlijke ondersteuningsvraag.

Dit komt aan bod

 • Redenen waardoor leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.
 • De invloed van de omgeving op de ontwikkeling.
 • Cognitie en psychologische meetinstrumenten.
 • Traumatische ervaringen.
 • Pedagogisch en didactisch differentiëren.
 • Praktische handvaten voor het omgaan met verschillen.
 • Intervisie.
 • Jouw specifieke hulpvraag.

Voor wie?

Leraren, docenten en intern begeleiders.

Praktische Informatie

Deze training bestaat uit:

 • 3 theoretische bijeenkomsten van 16.00 tot 18.30 uur
 • 1 intervisiebijeenkomst met de trainingsgroep
 • 1 individueel coachgesprek (optioneel)
 • Geen zelfstudie uren
 • Geen extra kosten voor materiaal
 • Het betreft hier een training op basis niveau
 • Voor het volgen van trainingen bij De Kracht zijn geen specifieke vooropleidingen vereist

De kosten voor deze training bedragen € 580,-

Deze training is nog niet ingepland. Interesse? Mail dan naar hildevanrijsewijk@biezonderwijs.nl.

€ 580,-

Expertisecentrum De Kracht, De Schans 135, Tilburg

High Ten training

25 mei 2023

'Ik heb veel 'bindingsactiviteiten' gehad met klassen. Vaak saaie middagen die je moest blokken omdat het moest. Dit was anders. Dit was emotioneel, grappig, heftig en leerzaam. De kracht die jullie uit een onbekende groep halen vind ik mooi om te zien. Bedankt voor deze emotionele rollercoaster. Jullie waren top!" - leerling

High Ten Event

30 mei 2023

"De deelname van de klas aan het High Ten Event was een groot succes. In de eerste maanden van het jaar heerste er veel onrust en spanning in de klas. Het was inspirerend om te zien hoe de klas elkaar steunde en meer begrip voor elkaar kreeg. Kortom een waardevolle ervaring voor de klas en voor mij als mentor." - Mentor

NLP en Onderwijs

1 juni 2023

'Door de passie voor NLP van de trainers word je meegenomen in de NLP-wereld. Wat een enorme verrijking van de mindset, gedachten, aannames en vooroordelen. Het geeft zoveel meer ruimte voor de dingen die er wél toe doen. Deze NLP en Onderwijs opleiding Is het beste wat je jezelf kunt geven!’ - leerkracht

Training executieve functies

1 juni 2023

'Door deze eigen mooie inzichten ontstaat er veel bewustwording waar je in de praktijk meteen mee aan de slag kunt. Mede dankzij het enthousiasme van onze trainers kijken wij terug op een inspirerende dag.' - Basisschool van der Heijden

Boven jezelf uitstijgen

Jezelf uitdagen; open staan voor feedback en daarvan willen leren. Zo haal je het mooiste uit jezelf en de ander.