ACT in onderwijs

In de huidige maatschappij wordt er van ons als mens veel gevraagd. Als leerkracht word je niet alleen bevraagd op didactiek, maar ook om emotionele begeleiding en pedagogische steun te bieden aan het kind en het gezin. In situaties waarbij hulpvragen complex zijn, vergt dit soms veel inzet en energie, waarbij je eigen welbevinden onder druk kan komen te staan. Life-events als bijvoorbeeld verlies, geweld, angst of scheiding zorgen voor emotionele ballast bij het kind en ouders. Dit uit zich vaak in complex gedrag, waarbij er een groot beroep wordt gedaan op de regulatievaardigheden van de leerkracht. Om met het complexe gedrag en de emoties, om te kunnen gaan, heb je het nodig als mens om met voldoende draagkracht vanuit eigen waarden te kunnen handelen.

Met de ACT methodiek krijg je de mogelijkheid om met meer flexibiliteit en meer rust vanuit je waarden met life-events om te gaan, waardoor je vanuit eigenheid en in balans blijft werken. De training geeft jou als professional handvatten om leerlingen vanuit een rustige basis te leren omgaan met emoties en gedragingen vanuit zichzelf en hun omgeving.

Dit komt aan bod

 • Inleiding op de ACT vaardigheden
 • Werken vanuit je waarden
 • Acceptatie en bereidheid
 • Leren nemen van afstand van emoties
 • Compassie met emoties en gedrag
 • Leren werken met de ACT matrix

Voor wie?

Leerkrachten en docenten, MT, zorgteam, intern begeleiders en mentoren.

Startdata

 • vrijdag 18 oktober 2024

 

Praktische Informatie

De training bestaat uit:

 • 4 bijeenkomsten van 09.00 – 16.00 uur
 • Geen zelfstudie uren
 • Geen extra kosten voor materiaal
 • Voor het volgen van trainingen bij De Kracht zijn geen specifieke vooropleidingen vereist
 • Het betreft hier een training op HBO niveau

De kosten voor deze training bedragen € 1175,- (inclusief lunch)

€ 1175,-

Expertisecentrum De Kracht, De Schans 135, Tilburg

High Ten training

25 mei 2023

'Ik heb veel 'bindingsactiviteiten' gehad met klassen. Vaak saaie middagen die je moest blokken omdat het moest. Dit was anders. Dit was emotioneel, grappig, heftig en leerzaam. De kracht die jullie uit een onbekende groep halen vind ik mooi om te zien. Bedankt voor deze emotionele rollercoaster. Jullie waren top!" - leerling

High Ten Event

30 mei 2023

"De deelname van de klas aan het High Ten Event was een groot succes. In de eerste maanden van het jaar heerste er veel onrust en spanning in de klas. Het was inspirerend om te zien hoe de klas elkaar steunde en meer begrip voor elkaar kreeg. Kortom een waardevolle ervaring voor de klas en voor mij als mentor." - Mentor

NLP en Onderwijs

1 juni 2023

'Door de passie voor NLP van de trainers word je meegenomen in de NLP-wereld. Wat een enorme verrijking van de mindset, gedachten, aannames en vooroordelen. Het geeft zoveel meer ruimte voor de dingen die er wél toe doen. Deze NLP en Onderwijs opleiding Is het beste wat je jezelf kunt geven!’ - leerkracht

Training executieve functies

1 juni 2023

'Door deze eigen mooie inzichten ontstaat er veel bewustwording waar je in de praktijk meteen mee aan de slag kunt. Mede dankzij het enthousiasme van onze trainers kijken wij terug op een inspirerende dag.' - Basisschool van der Heijden

Reserveren ACT in onderwijs

1 cursussen beschikbaar

Startdatum: 18/10/2024

Praktische informatie

Startdatum: 18/10/2024

Starttijd: 09:00

Vervolgdata: 1 november, 15 november, 29 november 2024

Maud Straathof
Maud Straathof

Boven jezelf uitstijgen

Jezelf uitdagen; open staan voor feedback en daarvan willen leren. Zo haal je het mooiste uit jezelf en de ander.